Renașterea și viitorul Moldovei doar prin inițiativa tinerilor

Mediul de afaceri reprezintă un motor important în buna funcționare și evoluție a economiei unui stat. La nivelul tuturor statelor dezvoltate, inițiativa lansării unei afaceri este pe larg promovată, în rândul tuturor generațiilor, dar mai ales, în rândul tinerilor. 

Analizând tendințele la nivel mondial, se poate spune că au fost lansate numeroase programe de instruire, consultanță și finanțare, care să stimuleze dorința tinerilor în începerea unei afaceri. Dar care sunt măsurile luate de autoritățile din Moldova în acest context și cât de eficiente sunt acestea?

Situația socio-economică din Republica Moldova este strâns corelată cu dorința lansării unei afaceri. Povara fiscală ridicată, lipsa predictibilității legilor de natură fiscală, neîncrederea în instituțiile de stat și nivelul ridicat al corupției sunt doar câțiva dintre factorii care îi determină pe tineri să devină sau nu antreprenori, ba chiar mai mult, să rămână sau să părăsească țara. Astfel, migrația masivă a tinerilor din țară devenind un fenomen tot mai alarmant. 

Chiar dacă persistă numeroase obstacole, tinerii moldoveni sunt caracterizați de ambiție și dorința de afirmare. Conform sondajulului în domeniul culturii și educației antreprenoriale în rândul tinerilor moldoveni, se poate observa că tinerii din R.M. ar prefera într-o măsură mai mare să fie antreprenori și nu angajați la finalizarea studiilor (57%), iar majoritatea și-ar dori să înceapă propria afacere în următorii 2 ani (52%). Aceste răspunsuri subliniază importanța încurajării antreprenoriatului ca alegere valoroasă şi respectată de carieră. De asemenea, tinerii care iau în considerare calea antreprenoriatului au nevoie de educație antreprenorială continuă realizată prin cursuri specifice, ca și prin expunerea la istorii de succes și la practica antreprenorială, inclusiv în mediul universitar. Disponibilitatea capitalului de început  reprezintă unul dintre principalele obstacole cu care se confruntă tinerii care își doresc să devină antreprenori, problemă care poate fi rezolvată prin dezvoltarea și lansarea unor programe de finanțare care să le ofere posibilitatea tinerilor să înceapă o afacere.Inițiativa antreprenorială a tinerilor și dorința acestora de a-și orienta activitatea în mediul de afaceri se reflectă și în rezultatele recente ale programului START UP pentru TINERI, lansat de ODIMM în 2019. Astfel, s-au înregistrat 943 de tineri doritori de a lansa sau dezvolta o afacere. Regiunile în care au fost cuantificate cele mai multe înregistrări, au fost Chișinău, UTA Găgăuzia, Sângerei, Orhei, Ungheni, Râșcani, Ștefan – Vodă și Călărași. Vârsta medie a solicitanților este de 27 de ani, iar domeniile de interes ale tinerilor care predomină în statisticile oferite de ODIMM sunt: agricultură, industria prelucrătoare, prestări servicii, activități de agrement, tehnologii informaționale, activități profesionale.

„Consider că tinerii reprezintă principalul catalizator al unei creșteri economice sănătoase și durabile a unei țări. Faptul că încă există inițiativă în rândul acestora, ne dă o speranță. Ar trebui să se pună mai mult accent pe cultura antreprenorială și pe educația financiară a tinerilor. Corelarea programelor de învățământ liceal și universitar cu realitățile și necesitățile de pe piața muncii ar determina tinerii să își găsească nișa în care să activeze și să fie eficienți în domeniu. Detaliile tehnice, care țin de capitalul necesar pentru începerea unei afaceri, întocmirea actelor necesare pentru înregistrarea unei afaceri, dar și restul pașilor ce trebuie urmați, trebuie să devină mai accesibile pentru toți tinerii. Nivelul ridicat al birocrației trebuie redus prin digitalizare. O măsură pe care o cred necesară este crearea unei legături directe de comunicare între antreprenorii de succes și tinerii potențiali întreprinzători, în vederea observării în practică a ceea ce înseamnă gestionarea unei afaceri. Încurajarea inițiativei private, în special din partea tinerilor, trebuie să devină un obiectiv major în agenda decidenților politici. Renașterea economiei Republicii Moldova poate avea loc doar prin tinerii dedicați și ambițioși, care vor putea să asigure un viitor țării,” spune Alexei Repede, președintele AOAMP.

În concluzie, se poate afirma că stoparea fenomenului migrației se poate face prin încurajarea tinerilor de a deveni antreprenori. Programele de finanțare trebuie să devina viabile și reale ca potențial de accesare. Studiile ne arată că inițiativă în rândul tinerilor există, ceea ce este îmbucurător. Necesitatea îmbunătățirii educației financiare și antreprenoriale se conturează tot mai mult, iar acțiunile care sunt întreprinse în acest sens trebuie să cuprindă toată țara, pentru ca atât tinerii din mediul urban, cât și cei din mediul rural, să poată înțelege ce reprezintă o afacere și cum se gestionează aceasta.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn