DAR Cahul

Sectorul agroalimentar: Provocări și oportunități

Dezvoltare sustenabilă prin investiții inteligente

23 iulie

DAR Cahul

09:00 - 09:30

Înregistrarea participanților

Cafea de bun venit

09:30 - 10:00

Mesaj de salut

Alexei Repede, Președinte AOAMP, Asociația Oamenilor de Afaceri Moldoveni de Pretutindenia

Iurie Ușurelu, Secretar general de stat, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și a Mediului din Republica Moldova

Valentin Alexandru Țachianu, Secretar de stat, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România

Vlad Cășuneanu, Președinte interimar al raionului Cahul, Moldova

Moderator:
Iacob Cerlat 
Secretar General AOAMP

10:00 - 11:30

Prezentări tematice

 • Analize SWOT a sectorului Agroalimentar în Republica Moldova
  Alexei Repede, Președinte Asociația Oamenilor de Afaceri Moldoveni de Pretutindeni

 • Organizarea comună de piață în sectorul legume fructe, forme de asociere, grupuri și organizații de producători, valorificarea produselor
  Tatiana Popa – consilier superior, Direcția Generală Politici Agricole, MADR România

 • Forme de sprijin în sectorul vegetal – ajutoare de stat, ajutoare comunitare
  Mihaela Vartolomei – consilier superior, Direcția Generală Politici Agricole, MADR România

 • Managementul lanțului valoric agroalimentar
  Procesarea și comercializarea produselor finite cu valoare adăugată înaltă
  Viorica Boboc – consilier superior Direcția Generală Politici în Industria Alimentară și Comerț, MADR România

 • Oportunități de finanțare din fonduri naționale și europene
  Finanțări / Investiții / Parteneriate
  Victor Roșca, Director UCIP IFAD, Unitatea de Implementare a Programului Consolidat IFAD
  Svetlana Manole, Șef OT Cahul AIPA, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură
  Aurelia Stan, expert CDRJ Brăila, Rețeaua de dezvoltare rurală în România

 • Potențialul de export al sectorului agroalimentar
  Creșterea gradului de competitivitate și calitate a produselor autohtone
  Boris Foca, șef al Direcției Analiză, monitorizare și evaluare a politicilor, MADRM Moldova

 • Agricultura ecologică
  Potențial neexploatat pentru Republica Moldova
  Legislație, organismele de control, importul din țări terțe. Experiența României
  Iulia Grosulescu – consilier superior, Direcția Generală Politici Agricole, MADR România
  Realitățile și perspectivele agriculturii ecologice din Republica Moldova
  Spartac Chilat, Director executiv Prograin Organic SRL; Co-fondator MOVCA, Alianța Lanțului Valoric în Agricultura din Republica Moldova

 • Asocierea, reprezentarea, capacitatea de negociere
  Perspectivele de colaborare. Invitație de creare agro-cluster
  Stelian Andronache, MAC-P, Proiectul Agricultura Competitivă în Moldova
  Viorica Boboc – consilier superior, Direcția Generală Politici în Industria Alimentară și Comerț, MADR România

11:30 - 12:00

Sesiune de întrebări / răspunsuri

Concluzii

12:00 – 13:00

Networking

Pauză de cafea

13:00 - 14:00

Dialog - delegația AOAMP, antreprenori, reprezentanții APL I, APL II

Rolul reprezentanților mediului antreprenorial agricol în dezvoltarea regională
Aurelia Stan, expert dezvoltare rurală, Rețeua de dezvoltare rurală în România.

Consiliul raional

Reprezentanți ai direcțiilor economie și agricultură;

Consilieri raionali;

Primari; Antreprenori

Locația

Sala de ședințe, etajul 2,
Consiliul Raional Cahul