DAR Sîngerei

Sectorul agroalimentar – Provocări și oportunități

Dezvoltare sustenabilă prin invesțiții inteligente

7 august

DAR Sîngerei

09:00 - 09:30

Înregistrarea participanților

Cafea de bun venit

09:30 - 10:00

Mesaj de salut

Alexei Repede, Președinte AOAMP, Asociația Oamenilor de Afaceri Moldoveni de Pretutindeni

Viorica Boboc, reprezentant delegație MADR, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România

Grigore Corcodel, Președintele raionului Sîngerei

Moderator:
Iacob Cerlat
Secretar General AOAMP

10:00 - 11:30

Prezentări tematice

 • Expertiză pe sectoare agricole. Analize SWOT

  Organizarea comună de piață în sectorul legume – fructe, forme de asociere, grupuri și organizații de producători, valorificarea produselor

  Forme de sprijin în agricultură (sectorul vegetal și zootehnic) – ajutoare de stat, ajutoare comunitare

  Cristina Fabian, consilier superior, Direcția Generală Politici Agricole și Strategii, MADR România

 • Managementul lanțului valoric agroalimentar. Asocierea, reprezentarea, capacitatea de negociere
  Procesarea și comercializarea produselor finite cu valoare adăugată înaltă

  Viorica Boboc, consilier superior, Direcția Generală Politici în Industria Alimentară și Comerț, MADR România

 • Oportunități de finanțare din fonduri naționale și internaționale
  Finanțări / Investiții / Parteneriate

  Valeriu Movilă, șef OT Florești AIPA, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură

 • Creșterea competitivității în agricultură cu ajutorul sprijinului acordat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR)
  Ioana Dediu, consilier superior, Serviciul Măsuri de Investiții AM PNDR

 • Programul LEADER și măsuri non-agricole
  Adrian Alexe Moiceanu, consilier superior în Dezvoltare Rurală

 • Agricultura ecologică – potențial neexploatat pentru Republica Moldova
  Realitățile și perspectivele agriculturii ecologice din Republica Moldova

  Agricultura ecologică – legislație și organisme de control în România, importul din țări terțe

  Cristina Fabian, consilier superior, Direcția Generală Politici Agricole și Strategii, MADR România

11:30 - 12:00

Sesiune de întrebări / răspunsuri

Concluzii

12:00 - 12:30

Dialog - delegația AOAMP, antreprenori, reprezentanții APL I, APL II

Rolul reprezentanților mediului antreprenorial agricol în dezvoltarea regională

Identificare potențiale proiecte de colaborare

Invitați: Reprezentanți APL și instituții publice, antreprenori.

12:30 – 13:30

Networking

Pauză de cafea

Locația

Sala de ședințe, etajul 1, Consiliul Raional Sîngerei