DAR Strășeni

Sectorul agroalimentar – provocări și oportunități

Dezvoltare sustenabilă prin invesțiții inteligente

31 iulie

DAR Strășeni

09:00 - 09:30

Înregistrarea participanților

Cafea de bun venit

09:30 - 10:00

Mesaj de salut

Alexei Repede, Președinte AOAMP, Asociația Oamenilor de Afaceri Moldoveni de Pretutindeni

Viorica Boboc, reprezentant delegație MADR, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, România

Nicolae Budu, Vicepreședintele raionului Strășeni

Moderator:
Iacob Cerlat
Secretar General AOAMP

10:00 - 11:30

Prezentări tematice

 • Forme de sprijin în sectorul vegetal – ajutoare de stat, ajutoare comunitare
  Mihaela Vartolomei – consilier superior, Direcția Generală Politici Agricole, MADR România

 • Organizarea comună de piață în sectorul legume fructe, forme de asociere, grupuri și organizații de producători, valorificarea produselor
  Tatiana Popa – consilier superior, Direcția Generală Politici Agricole, MADR România

 • Managementul lanțului valoric agroalimentar
  Procesarea și comercializarea produselor finite cu valoare adăugată înaltă
  Viorica Boboc – consilier superior, Direcția Generală Politici în Industria Alimentară și Comerț, MADR România

 • Oportunități de finanțare din fonduri naționale și europene
  Finanțări / Investiții / Parteneriate
  Reprezentant UCIP IFAD, Unitatea de Implementare a Programului Consolidat IFAD
  Eugen Grecu, expert OT Chișinău AIPA, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură

 • Agricultura ecologică
  Potențial neexploatat pentru Republica Moldova
  Realitățile și perspectivele agriculturii ecologice din Republica Moldova
  Reprezentant MOVCA – Alianța Lanțului Valoric în Agricultura Ecologică 
  Legislație, organismele de control, importul din țări terțe. Experiența României
  Iulia Grosulescu – consilier superior, Direcția Generală Politici Agricole, MADR România

 • Asocierea, reprezentarea, capacitatea de negociere
  Perspectivele de colaborare. Invitație de creare agro-cluster
  Viorica Boboc – consilier superior, Direcția Generală Politici în Industria Alimentară și Comerț, MADR România

11:30 - 12:00

Sesiune de întrebări / răspunsuri

Concluzii

12:00 - 13:00

Dialog - delegația AOAMP, antreprenori, reprezentanții APL I, APL II

Rolul reprezentanților mediului antreprenorial agricol în dezvoltarea regională

Identificare potențiale proiecte de colaborare

Invitați: Reprezentanți APL și instituții publice, antreprenori.

13:00 – 14:0

Networking

Pauză de cafea

Locația

Sala de ședințe, etajul 1, Consiliul Raional Strășeni