DAR Ungheni

Sectorul agroalimentar – Provocări și oportunități

Dezvoltare sustenabilă prin invesțiții inteligente

9 august

DAR Ungheni

09:00 - 09:30

Înregistrarea participanților

Cafea de bun venit

09:30 - 10:00

Mesaj de salut

Alexei Repede, Președinte AOAMP, Asociația Oamenilor de Afaceri Moldoveni de Pretutindeni

Vasile Luca, Secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Republica Moldova

Alexandru Valentin Țachianu, Secretar de stat, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, România

Alexandru Ciuvaga, Președintele raionului Ungheni

Moderator:
Iacob Cerlat
Secretar General AOAMP

10:00 - 11:45

Prezentări tematice

 • Organizarea comună de piață în sectorul legume – fructe, forme de asociere, grupuri și organizații de producători, valorificarea produselor
 • Forme de sprijin în agricultură (sectorul vegetal și zootehnic) – ajutoare de stat, ajutoare comunitare
  Cristina Fabian, consilier superior, Direcția Generală Politici Agricole și Strategii, MADR România
 • Managementul lanțului valoric agroalimentar. Asocierea, reprezentarea, capacitatea de negociere
  Procesarea și comercializarea produselor finite cu valoare adăugată înaltă

  Viorica Boboc, consilier superior, Direcția Generală Politici în Industria Alimentară și Comerț, MADR România

 • Oportunități de finanțare din fonduri naționale și internaționale
  Finanțări / Investiții / Parteneriate

  Valeriu Botnari, Șef OT Ungheni AIPA, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură

  Creșterea competitivității în agricultură cu ajutorul sprijinului acordat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală

  Ioana Dediu, consilier superior, Serviciul Măsuri de Investiții AM PNDR

  Programul LEADER și măsuri non-agricole

  Adrian Alexe Moiceanu, consilier superior în Dezvoltare Rurală

 • Agricultura ecologică – potențial neexploatat pentru Republica Moldova
  Realitățile și perspectivele agriculturii ecologice din Republica Moldova

  Reprezentant MOVCA – Alianța Lanțului Valoric în Agricultura Ecologică

  Agricultura ecologică – legislație și organisme de control în România, importul din țări terțe

  Cristina Fabian, consilier superior, Direcția Generală Politici Agricole și Strategii, MADR România

10:00 - 11:30

Prezentări tematice

 • Expertiză pe sectoare agricole. Analize SWOT

  Organizarea comună de piață în sectorul legume – fructe, forme de asociere, grupuri și organizații de producători, valorificarea produselor

  Forme de sprijin în agricultură (sectorul vegetal și zootehnic) – ajutoare de stat, ajutoare comunitare

  Cristina Fabian, consilier superior, Direcția Generală Politici Agricole și Strategii, MADR România

 • Managementul lanțului valoric agroalimentar. Asocierea, reprezentarea, capacitatea de negociere
  Procesarea și comercializarea produselor finite cu valoare adăugată înaltă

  Viorica Boboc, consilier superior, Direcția Generală Politici în Industria Alimentară și Comerț, MADR România

 • Oportunități de finanțare din fonduri naționale și internaționale
  Finanțări / Investiții / Parteneriate

  Valeriu Botnari, șef OT Ungheni AIPA, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură

 • Creșterea competitivității în agricultură cu ajutorul sprijinului acordat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR)
  Ioana Dediu, consilier superior, Serviciul Măsuri de Investiții AM PNDR

 • Programul LEADER și măsuri non-agricole
  Adrian Alexe Moiceanu, consilier superior în Dezvoltare Rurală

 • Agricultura ecologică – potențial neexploatat pentru Republica Moldova
  Realitățile și perspectivele agriculturii ecologice din Republica Moldova

  Agricultura ecologică – legislație și organisme de control în România, importul din țări terțe

  Cristina Fabian, consilier superior, Direcția Generală Politici Agricole și Strategii, MADR România

11:45 - 12:00

Sesiune de întrebări / răspunsuri

Concluzii

12:00 - 12:30

Dialog - delegația AOAMP, antreprenori, reprezentanții APL I, APL II

Rolul reprezentanților mediului antreprenorial agricol în dezvoltarea regională

Identificare potențiale proiecte de colaborare

Invitați: Reprezentanți APL și instituții publice, antreprenori.

12:30 – 13:30

Networking

Pauză de masă

Locația

Sala de ședințe, etajul 1, Consiliul Raional Ungheni