Diaspora Business Connection

Necesitatea consolidării suportului pentru comunitatea moldovenilor din străinătate este tot mai stringentă. Lansarea proiectului DBC – Diaspora Business Connection a venit ca răspuns la numeroasele solicitări ale antreprenorilor originari din Republica Moldova către AOAMP. Astfel, chiar dacă există inițiativă antreprenorială, moldovenii din diaspora întâlnesc o serie de impedimente care îi determină să renunțe.

Scopul proiectului Diaspora Business Connection este de a contribui la încurajarea inițiativei antreprenoriale, precum și de a crește gradul de competitivitate a antreprenorilor și potențialilor antreprenori din diaspora prin informare, consultare, promovare și conectare.

Obiectivele proiectului sunt:

Informare și transfer de cunoștințe pentru lansare (StartUp) și dezvoltare a afacerilor (ScaleUp);

Valorificarea oportunităților de dezvoltare a antreprenoriatului prin accesarea fondurilor de finanțare;

Încurajarea cooperării dintre antreprenorii de origine moldovenească și crearea de parteneriate;

Promovarea cooperării internaționale, în special dintre companiile din străinătate și cele din Republica Moldova.

Pentru realizarea obiectivelor, AOAMP își propune să efectueze activități în statele în care există cele mai numeroase comunități de moldoveni, precum Italia, Germania, Franța, Spania, Maria Britanie, România, Rusia, etc.

Proiectul se va desfășura conform unei agende adaptate  în funcție de realitățile și nevoile antreprenorilor din diaspora, fiecare țară fiind tratată în mod unic.