Obiectivele AOAMP

Promovarea activităților economice ale membrilor AOAMP

Promovarea activităților economice ale membrilor AOAMP

Reprezintă, promovează, susține și apără interesele economice, tehnice și juridice ale membrilor, în scopul dezvoltării durabile și eficientizării activităților acestora.

Dezvoltarea culturii antreprenoriale

Dezvoltarea culturii antreprenoriale

Asigurarea accesului la informații actualizate cu caracter economic, politic și social, necesare dezvoltării activității de antreprenoriat și managementului eficient al afacerilor. Promovarea formării și îmbunătățirea abilităților profesionale.

Facilitarea accesului la finanțare pentru dezvoltarea afacerilor

Valorificarea oportunităților de finanțare naționale și europene prin asigurarea accesului la informații consolidate și consultanță despre programele de finanțare.

Vizibilitatea micilor producători și dezvoltării economice regionale

Promovarea micilor producători și dezvoltării economice regionale

Creșterea gradului de conștientizare cu privire la potențialul și contribuția micilor întreprinderi și fermierilor locali pentru dezvoltarea comunitățile rurale și economiei regiunilor.

Consolidarea dialogului public - privat - asociativ și crearea de parteneriate

Promovarea procesului de dezbatere publică, implicarea și consultarea reprezentanților mediului antreprenorial în dezvoltarea de politici publice și asigurarea transparenței în procesul decizional.