Programe transfrontaliere

Activ

Accelerarea și extinderea aplicațiilor de inovare pentru o industrie de modă durabilă și circulară

Activități / Cheltuieli eligibile

Obiectivele specifice:

 • Facilitarea cooperării transfrontaliere / transnaționale pentru a sprijini transferul de cunoștințe și cele mai bune practici în mod durabil / circular
 • Organizați activități de consolidare a capacității și sprijin pentru IMM-uri, designeri și start-up-uri din industria modei, dornice să devină mai durabile și să transforme modelul lor de afaceri într-unul circular
 • Oferiți asistență tehnică și financiară pentru IMM-uri, designeri și start-up-uri pentru a permite extinderea aplicațiilor, produselor, proceselor și ideilor inovatoare pentru o modă durabilă și circulară

Detalii Grant

Variabil

Termen

30 ianuarie 2020

Finanțator

Uniunea Europeană

Activ

Activități / Cheltuieli eligibile

Acțiuni gestionate de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale:

 • Proiecte de mobilitate;
 • Parteneriate strategice;
 • Dialogul structurat – Întâlniri ale tinerilor cu responsabilii politicilor de tineret.

Acțiuni gestionate de Agenția Executiva pentru Educație, Audiovizual si Cultura de la Bruxelles:

 • „Alianțele cunoașterii”;
 • „Alianțele competentelor sectoriale”;
 •  Dezvoltarea capacitații instituționale in domeniul tineretului;
 • Evenimente majore Serviciul European de Voluntariat;
 • Jean Monnet;
 • Masterat în cotutelă;
 • Sprijin pentru politici;
 • Sport.

Detalii Grant

Variabilă

Termen

Variabil

Finanțator

Uniunea Europeană

Activ

Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020

Activități / Cheltuieli eligibile

 • Proiectul trebuie să fie implementat în zona eligibilă pentru program;
 • Poate fi parțial implementat în afara ariei programului, numai dacă:
  • Este necesar pentru atingerea obiectivului programului și este benefic pentru zona de program;
  • Costurile de activități din afara ariei programului sunt limitate la 15% din contribuția UE la nivel de proiect
 • Durata proiectului: minimum de 18 luni și maxim 30 de luni.
 • Investiții la scară mică – max. 500.000 Euro.

Detalii Grant

Maxim 92%

Termen

31 ianuarie 2019

Finanțator

Uniunea Europeană

Activ

ORIZONT 2020

Activități / Cheltuieli eligibile

Excelență științifică:

 • Tehnologii viitoare si emergente;
 • Acțiunile Marie Curie;
 • Infrastructuri de cercetare;
 • Consiliul European pentru Cercetare (ERC).

Poziția de lider în sectorul industrial:

 • Tehnologiile informației si comunicațiilor (TIC) Nanotehnologii si materiale avansate;
 • Spațiu;
 • Accesul la finanțarea de risc;
 • Inovarea in IMM-uri;
 • Tehnologii generice esențiale (KET).

Provocări societale:

 • Sănătate, schimbări demografice si bunăstare;
 • Surse de energie sigure, ecologice si eficiente;
 • Mijloace de transport inteligente, ecologice si integrate;
 • Combaterea schimbărilor climatice, utilizarea eficientă a resurselor și a materiilor prime;
 • Societăți favorabile incluziunii, inovatoare și reflexive;
 • Securitate alimentară, agricultură durabilă, cercetare marină și maritimă și bioeconomie;
 • Societăți sigure – protejarea libertății și securității Europei și cetățenilor săi.

Alte activități:

 • Răspândirea excelenței și lărgirea participării;
 • Știința cu și pentru societate.

Detalii Grant

Variabilă

Termen

Variabilă

Finanțator

Uniunea Europeană

Activ

COSME - Programul de competitivitate pentru întreprinderi și IMM-uri

Activități / Cheltuieli eligibile

COSME furnizează următoarele tipuri de asistență:

 • Garanții la împrumuturile pentru IMM-urile care au dificultăți în obținerea de împrumuturi din sistemul bancar;
 • Capital pentru fondurile de capital de risc ce furnizează investiții pentru IMM-urile aflate în stadiul de extindere și creștere;
 • Informații practice gratuite și servicii directe pentru firmele ce caută parteneri, finanțare, informații despre noile piețe sau despre legislația sau programele UE;
 • Acțiuni de cooperare în rețea sau de schimb de experiență pentru cei ce elaborează politicile relevante, având ca scop reducerea poverii administrative asupra IMM-urilor și îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru afaceri;
 • Stabilirea de elemente de referință și realizarea de studii pentru îmbunătățirea cunoștințelor și monitorizării sectoarelor industriale la nivel european sau global, sau a politicilor în domeniul IMM-urilor din Europa.

Detalii Grant

Variabilă

Termen

Variabilă

Finanțator

Uniunea Europeană