2 pepiniere silvice (IFAD VI)

Program de finanțare: Granturi pentru 2 pepiniere silvice

Obiectivul programului: Una dintre cele mai importante limitări în fața activității agricole din Moldova este clima semi-aridă, care se caracterizează prin cantități foarte variabile de precipitații atmosferice, vânturi puternice şi temperaturii înalte în decursul anului. Accentuarea deteriorării condițiilor de mediu produce efecte ireversibile asupra vieții și activității umane. În cazul redresării condițiilor de mediu, perdelele forestiere de protecție contribuie semnificativ la reducerea eroziunii solului și pierderii umidității din sol ceea ce duce la o producere durabilă. Pepinieriile vor contribui la introducerea pe piață a unui număr mai mare de specii native de pomi, arbuști  fructiferi și plante erbacee, care vor oferi material săditor agricultorilor cum ar fi nuci, tei, coacăză neagră, agriș, zmeură, aronie (scoruș negru), cătină albă, măceș, mură, plante medicinale și etero-oleaginoase etc. Nu se vor admite multiplicarea soiurilor altoite.

Solicitanți eligibilii: Beneficiari ai granturilor pentru pepiniere vor fi două întreprinderi, una din zona centrală și una din zona de sud, selectate în bază de concurs. Solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

 • întreprinderile înregistrate în zonă rurală a Republicii Moldova, instituțiile și stațiunile de cercetare, universitățile și colegiile agricole, inclusiv cele din  orașele Chișinău și Bălți doar în cazul când aparțin 100 % statului, care dețin terenuri agricole în proprietate sau arendă pe un termen de cel puțin 10 ani și au ca gen de activitate multiplicarea plantelor;
 • cel puțin 3 ani de experiență practică în producerea materialului săditor;
 • deține rapoarte financiare înregistrate la organele de statistică pentru ultimii trei ani (sau declarații de venit după caz);
 • declarație de asigurare a cofinanțării a cel puțin 30 % în valoare bănească sau echivalentul în bunuri (teren, echipament, material săditor, etc );
 • dispune de specialist cu studii universitare în silvicultură, agronomie, horticultură sau alte domenii de specializare relevante, care va fi responsabil de supravegherea activității pepinierii;
 • produce material săditor a cel puțin 10 specii de arbori și arbuști, plante medicinale și aromatice,  etc.

Activități eligibile: Grantul de finanțare va fi acordat pentru procurarea următoarelor categorii de tehnică:

 •    utilaj pentru lucrarea solului;
 •    mașini de ridicat și transportat arbori;
 •    mașini sau utilaj pentru irigație prin aspersiune;
 •    tractoare;
 •    echipament de curățire a arborilor (platforme  și foarfece);
 •    stropitori/aparate de irigat;
 •    alte  tipuri de echipament relevant.

Valoarea grantuIui: Suma grantului pentru o întreprindere  nu poate depăși 25.000, 00 dolari SUA, contribuția beneficiarului fiind de cel puțin 100 % în valoare bănească la suma grantului acordat.

Contribuția beneficiarului: Variabilă.

Finanțator: UCIP – IFAD.

Termen limită: 29 martie 2019, ora 10:00.

Informații suplimentare:

http://www.ucipifad.md/services/granturi/Concurs-de-selectare-a-2-beneficiari-de-granturi-competitive-pentru-dezvoltarea-pepinierelor-i-produ/ 

Anexe:

Arhivă anexe
Pachet documente necesare