POR 2.1 A Micro întreprinderi 200.000€

Program de finanțare: Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri (POR – axa 2.1A Micro întreprinderi)

Obiectivul programului: Consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate și Planurile Regionale de Dezvoltare.

Solicitanți eligibili: Societăți sau societăți cooperative care se încadrează în categoria micro întreprinderilor care își desfășoară activitatea în Delta Dunării și care se încadrează în domeniile de activitate:

  • Turism şi ecoturism
  • Textile şi pielărie
  • Lemn şi mobilă
  • Industrii creative
  • Industria auto şi componente
  • Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor
  • Procesarea alimentelor şi a băuturilor
  • Sănătate şi produse farmaceutice
  • Energie şi management de mediu
  • Bioeconomie (agricultură, silvicultură, pescuit și acvacultură), bio-farmaceutică şi biotehnologii.

Activități eligibile:
–  Lucrări de construire, extindere a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale IMM-urilor, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizarea, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
–  Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică;
–  Achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a fost solicitată finanțarea;
–  Achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare;
–  Achiziționare servicii ce vizează studii de teren, proiectare și asistență tehnică.

Valoarea grantului: Minim 25.000 € și maxim 200.000 €.

Contribuția beneficiarului: Minim 10% .

Finanțator: Guvernul României și Uniunea Europeană.

Termen limită: 8 noiembrie 2019.

Informații suplimentare:
http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-2/apeluri-lansate/731-ghid-specific-2-1-a-microintreprinderi-apel-2019 

Anexe:
POR 2.1 A. anexe apel
1. Ordin 1594 – 18.04.2019
2. 2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul Solicitantului 
3. Anexa 1. Formular cerere finanțare
4. Anexa 1-1. Declarație eligibilitate
5. Anexa 1-2. Declarație angajament
6. Anexa 1-3. Declarație IMM
7. Anexa 1-3-a. Încadrare întreprindere
8. Anexa 1-4. Declarație eligibilitate TVA
9. Anexa 1-5. Plan de afaceri
10. Anexa 1-5-a. Plan de afaceri – Machetă
11. Anexa 1-6. Declarație modificări
12. Anexa 2. Listă domenii eligibile
13. Anexa 3. Grila CAE
14. Anexa 4. Grila ETF
15. Anexa 5. Contract finanțare