Acvacultură – creșterea eficienței energetice, energie regenerabilă

Program de finanțare: Investiţii productive în acvacultură – creșterea eficienței energetice, energie regenerabilă
(POPAM Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, Măsura II.4)  

Obiectivul programului:

Protejarea și refacerea biodiversității acvatice și îmbunătățirea ecosistemelor legate de acvacultură și promovarea unei acvaculturi eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor.  

Solicitanți eligibili:

Întreprinderile care au desfășurat activități în domeniul acvaculturii cel puțin în ultimii 2 ani și continuă în prezent.

Activități eligibile:

  • Sprijinul se acordă pentru modernizarea întreprinderilor existente din domeniul acvaculturii privind utilizarea surselor regenerabile de energie, precum și eficiența energetică.
  • În cazul proiectelor care presupun producerea de energie din surse regenerabile, energia electrică astfel obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu sau pentru compensarea consumului de energie din Sistemul Energetic Național.

Valoarea grantului:

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 23.350,50 lei.
Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 1.167.525 lei

Contribuția beneficiarului:

50% pentru microîntreprind eri, intreprinderi mici, mijlocii şi ONG-uri cu activitate economică în domeniul acvaculturii;
70% pentru întreprinderile mari.

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României.

Termen limită: Apel închis.

Informații suplimentare:

http://www.ampeste.ro/docs/GHID_MASURA_II.4.pdf

Anexe:

GHID_MASURA_II.4-2
Cheltuieli eligibile – Investiţii productive în acvacultură – creșterea eficienței energetice, energie regenerabilă