Acvacultură – eficiența resurselor, reducerea utilizării de apă și substanțe chimice

Program de finanțare: Investiții productive în acvacultură-eficiența resurselor, reducerea utilizării de apă și substanțe chimice, sisteme de recirculare pentru reducerea la minimum a utilizării apei.
(POPAM Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, Măsura II.3)

Obiectivul programului: Protejarea și refacerea biodiversității acvatice și îmbunătățirea ecosistemelor legate de acvacultură și promovarea unei acvaculturi eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor.

Solicitanți eligibili: Sunt eligibile întreprinderile având istoric de funcționare cât și întreprinderi nou înființate, asociațiile și Regiile autonome care au ca obiect de activitate acvacultura.

Activități eligibile:

  • promovarea sistemelor de acvacultură închise în care produsele de acvacultură sunt crescute în sisteme închise cu recircularea apei, reducându-se la minimum cantitatea apei utilizate;
  • creşterea producţiei şi/sau modernizarea întreprinderilor existente din domeniul acvaculturii sau pentru crearea de noi astfel de întreprinderi cu condiţia ca acest lucru să fie în conformitate cu Planul Strategic Naţional Multianual pentru dezvoltarea acvaculturii;
  • investiţii în echipamente sau infrastructură prin care se asigură îndeplinirea cerinţelor viitoare privind mediul, sănătatea umană sau animală, igiena sau bunăstarea animalelor prevăzute de dreptul Uniunii, se poate acorda sprijin până la data la care aceste cerinţe devin obligatorii pentru întreprinderile în cauză.

Valoarea grantului:
Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 4.652.500 lei.
Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 23.262,50 lei  .

Contribuția beneficiarului: Minim 50%.

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României.

Ultimul apel lansat: 18 octombrie 2018, ora 16:00.

Informații suplimentare:

http://ampeste.ro/docs/POPAM/Anunturi_lansari/Septembrie_2018/Apel_II.3-sep_2018-k.pdf

Anexe:

Ghid_II_3_iunie_2017
Cheltuieli eligibile