Adaptarea lucrătorilor disponibilizați/ concediați

Program de finanțare: Măsuri de outplacement – adaptarea lucrătorilor disponibilizați/ concediați la schimbare.
(PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 3, OS 3.9)

Obiectivul programului: Creșterea șanselor de reintegrare pe piața muncii a lucrătorilor care urmează să fie disponibilizați/ concediați prin furnizarea de măsuri de outplacement.

Solicitanți eligibili: Angajatori, organizații sindicale, organizații patronale, furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, furnizori de formare profesională, asociații și fundații, Camerele de Comerț și Industrie.

Activități eligibile:

În cadrul prezentului apel de proiecte, sunt eligibile următoarele activități:

 • Identificarea și stabilirea de contacte cu reprezentanții legali ai întreprinderilor aflate în dificultate, care intenționează să disponibilizeze/concedieze individual sau colectiv angajați, în condițiile prevăzute de Legea nr.53/24.01.2003 republicată (Codul muncii), cu modificările și completările ulterioare – activitate relevanta și obligatorie;
 • Organizarea și derularea de măsuri active de ocupare inclusiv outplacement, acordate persoanelor din grupul țintă – activități relevante și obligatorii;
 • Oferirea de sprijin în vederea ocupării, acordat persoanelor din grupul țintă, prin:
       • Introducerea și sprijinirea unor forme flexibile de ocupare, astfel încât angajații să poată îmbina mai ușor responsabilitățile vieții profesionale cu viața de familie și /sau
       • Introducerea unor modele inovatoare de organizare a muncii, productive și „verzi” în întreprinderi, practici care să asigure sănătatea și securitatea la locul de muncă, care îmbunătățesc statutul profesional și de sănătate al angajaților, care asigură un tratament egal la locul de muncă, inclusiv pentru nevoile lucrătorilor vârstnici – activități relevante și obligatorii
 • Organizarea și derularea de campanii de promovare a diferitelor forme flexibile de ocupare – activități suport.
 • Servicii de informare și consiliere juridică privind infiintarea unei societati comerciale sau PFA, acordate persoanelor din grupul țintă – activități suport .

Valoarea grantului: Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 500.000 euro

Contribuția beneficiarului: Variabilă

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României.

Termen limită: Apel închis.

Informații suplimentare:

http://justsignal.com/mobile/post-simple.php?uuid=64dd2858-1a18-d7eb-a7c5-e839884281b6&entid=15

Anexe:

Măsuri de outplacement (anexe)
GS CS 3.9_Masuri de outplacement_versiunea 5_05.07.2017
Cheltuieli eligibile – Măsuri de outplacement
Anexa 1 – Definitiile indicatorilor
Anexa 2 – Grila de conformitate si eligibilitate_3.9_outplacement
Anexa 3 Criterii de evaluare si selectie_3.9_outplacement
Anexa 4 – Cadrul legal si strategii relevante 3.9_outplacement
Anexa 5 – Instructiuni privind completarea cererii de finantare POCU_outplacement
Anexa 6 – Declaratie incadrare in categoria intreprinderilor in dificultate_outplacement