Adaptarea sistemelor de producere agricolă la schimbările climatice (IFAD VII)

Program de finanțare: Adaptarea a sistemelor de producere agricolă la schimbările climatice.

Obiectivul programului:Acordarea suportului financiar producătorilor agricoli sub formă de granturi, pentru implementarea inițiativelor de adaptare la schimbările climatice în activitățile agricole.

Solicitanți eligibili: Pentru a beneficia de granturi pentru măsuri de adaptare a sistemelor de producere agricolă  la schimbările climatice solicitanții trebuie să corespundă următoarelor cerințe de eligibilitate:

 1. a fi entitate/unitate economică sau persoană fizică (fermieri sau întreprinderi individuale) înregistrate, care practică activități agricole sau de procesare a producției agricole în zona rurală din Republica Moldova, cu excepţia unităţilor care au activitate în oraşele Chişinău şi Bălţi. Companiile care sunt înregistrate în oraşele Chişinău şi Bălţi, dar care au filiale sau întreprind activităţi în zona rurală vor fi considerate eligibile;
 2. menţine evidenţa contabilă pentru toate tranzacţiile şi operaţiunile efectuate în conformitate cu procedurile și standardele de contabilitate acceptate;
 3. are cel puțin un an de activitate în domeniul producerii primare sau procesării producției agricole;
 4. deține teren agricol în proprietate sau arendează teren pe un termen de cel puțin 5 ani, (cerința data se referă doar la echipamentul pentru agricultura conservativă), din momentul depunerii cererii;
 5. gospodăriile agricole de orice formă juridică, care activează în calitate de  agent economic individual pot beneficia de grant dacă:  a) W1 – întreprinderile mici și mijlocii, care au suprafața totală a terenului prelucrat în gospodărie ce nu depășește 50 ha (teren propriu sau arendat), iar suprafața culturilor horticole nu depășește 10 ha și numărul scriptic de angajați în anul precedent depunerii Cererii de finanțare nu depășește 9 persoane (inclusiv lucrători sezonieri),  pot beneficia de grant în mărime de 70% din costul investiției; b) W2 – întreprinderile, care au suprafața totală a terenului prelucrat în gospodărie, până la 500 ha (teren propriu sau arendat), iar suprafața culturilor horticole este până la 50 ha, pot beneficia de grant în mărime de 50% din costul investiției;
 6. cooperativele, care au suprafața totală a terenului prelucrat în gospodărie până la 500 ha (teren propriu sau arendat), iar suprafața culturilor horticole este până la 50 ha, pot beneficia de grant în mărime de 50% din costul investiției, cu condiția că cel puțin 70% din membrii cooperativei corespund criteriului de suprafață eligibilă stabilit în pct. 5, subpunctul a);
 7. posedă certificate eliberate de un organ național sau internațional de certificare, care confirmă activitatea de producere ecologică(organică, biologică) sau că gospodăria este în perioada de conversie de la metoda tradițională la cea ecologică (organică, biologică). Aceasta se referă doar la  solicitanții cu activitate în agricultura ecologică;
 8. nu au datorii la bugetul de stat;
 9. dispune de surse suficiente pentru contribuția proprie (când solicită plata în avans).

Activități eligibile:

 • Echipamente la implementarea tehnologiilor eficiente de irigare micro-presurizată;
 • Echipamente pentru agricultura conservativă;
 • Sisteme anti-grindină și plasă pentru umbrire;
 • Folii reflectorizante pentru îmbunătățirea calității fructelor în livezi;
 • Echipament anti-îngheț;
 • Set de jgheaburi, țevi și rezervoare pentru colectarea apei de ploaie de pe construcțiile  din zona de producție;
 • Sistem de ventilație activă pentru zonele de producere agricolă;
 • Facilități post-recoltare și de valoare adăugată a produselor;
 • Echipament de producere a energiei regenerabile;
 • Stații agrometeorologice;
 • Construcții și amenajări pentru  protejarea  animalelor în câmp de temperaturi extreme;
 • Mașini și utilaje folosite în sistemul de producere a culturilor organice;
 • Alt echipament care nu este specificat, dar care are legătură directă cu reziliența la schimbările climatice în faza de producere primară și de procesare a produselor agricole la nivelul întreprinderii (se va solicita  aprobarea prealabilă a oficiului IFAD).

Valoarea granturilor: În cadrul proiectului vor fi acordate două tipuri de granturi întreprinderilor private sau de stat de orice formă juridică:

 1. Granturi pentru agenți economici individuali70% din costul investiției/tehnicii agricole, dar nu mai mult de 5 000 dolari SUA per beneficiar;
 2. Granturi pentru cooperative50% din costul investiției/ tehnicii agricolă, dar nu mai mult de 15 000 dolari SUA per solicitant de grant;.

Contribuția beneficiarului: Minim 30%.

Finanțator: UCIP – IFAD.

Termen limită: 2023.

Informații suplimentare:
http://www.ucipifad.md/services/granturi/Granturi-pentru-finaarea-msurilor-de-adaptare-a-sistemelor-de-producere-agricol-la-schimbrile-climat/

Anexe:
Ghidul solicitantului-finanțarea măsurilor de adaptare a sistemelor de producere agricolă la schimbările climatice
Cerere grant adaptarea sisemelor agricole VII
Termeni de referință