Adaptarea sistemelor de producere agricolă la schimbările climatice (IFAD VII)

Program de finanțare: Granturi pentru finanțarea măsurilor de adaptare a sistemelor de producere agricolă la schimbările climatice

Obiectivul programului: Proiectul de Rezilienţă Rurală (PRR), finanțat de Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD), prin intermediul Programului de adaptare pentru micii producători (PAMP) şi implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor (UCIP) IFAD este conceput pentru a îmbunătăți condiţiile de viaţă a populației din zona rurală, a reduce sărăcia prin consolidarea rezilienței la schimbările climatice şi a îmbunătăţi oportunităţile economice.

Solicitanți eligibili: Pentru a beneficia de granturi pentru măsuri de adaptare a sistemelor de producere agricolă  la schimbările climatice solicitanții trebuie să corespundă următoarelor cerințe de eligibilitate:

 1. sunt întreprinderi înregistrate sub orice formă organizatorico-juridică sau persoane fizice înregistrate (gospodării țărănești sau întreprinderi individuale), care practică activități agricole sau de procesare a producției agricole în zonele rurale din Republica Moldova, cu excepţia unităţilor care au activitate în oraşele Chişinău şi Bălţi. Întreprinderile care sunt înregistrate în oraşele Chişinău şi Bălţi, dar care au filiale sau întreprind activități agricole în zonele rurale vor fi considerate eligibile;
 2. mențin evidenta contabilă pentru toate tranzacţiile şi operaţiunile efectuate în conformitate cu legislația în vigoare. În cazul persoanelor fizice, care practică activităţi de întreprinzător în conformitate cu legislaţia naţională;
 3. au cel puțin un an de activitate în domeniu;
 4. suprafața terenului deținut în proprietate sau arendat cumulativ nu depășește 25 ha;
 5. cooperativele, în care cel puțin 70 % din membrii dețin indvidual în proprietate sau arendă cumulativ max. 25 ha.;
 6. posedă certificate eliberate de organul național sau internațional de certificare, care confirmă activitatea de producere ecologică (organică, biologică) sau că gospodăria este in perioada de conversie de la metoda tradițională la cea ecologică (organică, biologică). Aceasta se referă doar la solicitanții cu activitate în agricultura ecologică;
 7. nu au datorii la bugetul de stat;
 8. dispun de surse suficiente pentru contribuția proprie de cel puțin 30% la valoarea grantului (când solicită plata în avans prin cont ESCROW/fiduciar de sechestru ș.a.).

Activități eligibile:

UCIP IFAD acordă asistentă financiară sub formă de grant pentru finanţarea activităţilor, care ar asigura o mai bună adaptare a sistemelor de producere agricolă primară la schimbările climaterice și vor include următoarele tipuri de investiții eligibile:

 1. Echipamente la implementarea tehnologiilor eficiente de irigare micro-presurizată:
  • *sistem de irigare prin picurare pe sol sau subsol, care va include cel puțin 3 componente de sistem (pompe, filtre de nisip sau cu discuri, dozatoare pentru îngrășăminte, injectoare pentru soluțiile lichide, injectoare pentru soluții lichide de fertilizanți, conductă principală, linii de picurare, accesorii, etc);
  • *rețea de irigare prin aspersiune în set cu țeavă și aspersoare, manual permutabile pe câmp;
  • *aparate, utilaje, senzori de sistem la măsurarea umidităţii și temperaturii solului pentru culturile horticole;
 2. Echipament pentru agricultura conservativă:

  • Semănătoare No-till pentru culturi prășitoare;

  • *Semănătoare Mini-till pentru culturi cerealiere;
  • *Semănătoare Mini-till pentru culturi prășitoare
  • *Cultivator cizel (scarificator);
  • *Decompactor/subsolier pentru afânarea spațiului dintre rânduri pentru culturile perene (fructe și struguri de masă);
  • *Maşini de cosit iarba printre rânduri din plantaţiile de livezi, vii și fâneţe;
  • *Tocătoare pentru fărâmițarea resturilor vegetale pentru gestionarea deșeurilor agricole;
 3. *Sisteme anti-grindină și plasă pentru umbrire;
 4. Set de jgheaburi, țevi și rezervoare pentru colectarea apei de ploaie de pe construcțiile din zona de producție;
 5. Echipament de producere a energiei solare în zona de producere:
  • Instalații fotovoltaice;
  • Instalații solare termale (colectoare solare);
 6. Mașini și utilaje folosite în sistemului de producere a culturilor organice:
  • *maşini pentru distribuirea îngrășămintelor organice;

Valoarea granturilor: În cadrul proiectului vor fi acordate două tipuri de granturi întreprinderilor private sau de stat de orice formă juridică:

 1. Granturi pentru agenți economici individuali70% din costul investiției/tehnicii agricole, dar nu mai mult de 5 000 dolari SUA per beneficiar;
 2. Granturi pentru cooperative50% din costul investiției/ tehnicii agricolă, dar nu mai mult de 15 000 dolari SUA per solicitant de grant;.

Contribuția beneficiarului: Minim 30%.

Finanțator: UCIP – IFAD.

Termen limită: 2023.

Informații suplimentare:
https://www.ucipifad.md/granturi/granturi-pentru-finantarea-masurilor-de-adaptare-a-sistemelor-de-producere-agricola-la-schimbarile-climatice-2/

Anexe:
Ghidul solicitantului-finanțarea măsurilor de adaptare a sistemelor de producere agricolă la schimbările climatice
Anexa_Cerințele-obligatorii-și-specificațiile-tehnice-minime_24.08.20
Cerere-echipament-energie-solara
Cerere-echipament-pentru-agricultura-conservativăecologica
Cerere-echipamente-de-colectare-a-apei-de-ploaie
Cerere-echipamente-de-irigare-II
Cerere-sist-umbrire-antigrindina
Termeni de referință