Granturi pentru practici intensive de producere a strugurilor de masă

Program de finanțare: Agricultura Performantă în Moldova (APM) oferă granturi pentru practici intensive de producere a strugurilor de masă.

Obiectivul programului: Susținerea producătorilor de struguri de masă care își doresc introducerea și diseminarea tehnologiilor și practicilor intensive de producere a strugurilor de masă, dar și a organizațiilor de producători agricoli, instituțiilor de cercetare-dezvoltare, prestatorilor de servicii de extensiune agricolă pentru sporirea capacităților consultanților naționali în domeniul sistemelor intensive de producere a strugurilor.  

Solicitanți eligibili: Producători de struguri de masă, organizații de producători agricoli, instituții de cercetare-dezvoltare, prestatori de servicii în domeniul extensiunii agricole.

Activități eligibile:

 • Granturile vor fi acordate în special pentru crearea loturilor demonstrative a tehnologiilor și practicilor intensive de producere a strugurilor de masă:
  – Înființarea plantațiilor utilizând sisteme de producere intensive Tendone/Pergola sau Gable;
  – Instalarea plasei antigrindină și/sau anti-ploaie în aceste plantații;
  – Achiziționarea de mașini și echipamente specializate pentru producerea intensivă de struguri de masă, cum ar fi tractoare, stropitori, cultivatoare și cositori;
  – Integrarea practicilor de management integrat a dăunătorilor și managementul durabil al terenurilor (precum stații meteorologice, stații de fertigare, măsuri antierozionale, etc.) care pot facilita conformitatea cu cerințele piețelor internaționale privind reziduurile de pesticide și sustenabilitatea sistemelor de producere;
  – Asistență tehnică națională și internațională pentru implementarea sistemelor intensive de producere a strugurilor de masă în mod sustenabil și reziliente la schimbările climatice, inclusiv implementarea sistemelor de management al siguranței produselor alimentare, precum GLOBALG.A.P. și GRASP.
 • Sporirea capacităților consultanților naționali în domeniul sistemelor intensive de producere a strugurilor de masă:
  – Pilotarea prestării serviciilor de consultanță de către consultanți naționali în domeniul sistemelor intensive de producere a strugurilor de masă;
  – Instruirea consultanților naționali de către experți internaționali;
  – Organizarea vizitelor de studiu internaționale pentru consultanții naționali;
  – Dotarea consultanților naționali cu echipament specializat pentru sporirea calității serviciilor prestate în domeniul sistemelor intensive de producere a strugurilor de masă.

Valoarea grantului: Maxim 600.000 lei.

Contribuția beneficiarului: Variabilă.

Finanțator: USAID.

Termen limită: 17 decembrie 2018.

Informații suplimentare: grants@moldovaagro.com

Anexe:
Archive
1. Apelul de finanțare RFA_016
2. Anexa A. Formularul cererii de grant_RFA_016_RO
3. Anexa B. Formularul bugetului pentru solicitarea grantului RFA_016
4. Anexa C. Formularul de autoevaluare
5. Anexa D. Certificari obligatorii
6. Anexa E. Prevederi standard