Ajutor de stat – Stimularea investițiilor

Program de finanțare: Schema de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie

Instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 807/2014

Obiectivul programului: Dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții iniţiale în active fixe de înaltă tehnologie pentru realizarea de produse cu valoare adăugată mare, indiferent de dimensiunea beneficiarilor.

Solicitanți eligibili: Întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât şi întreprinderi mari, care:

 • au capital social subscris vărsat în valoare de minimum 100.000 lei;
 • nu aparţin unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii doi ani anterior înregistrării cererii de acord pentru finanţare o altă întreprindere înregistrată conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare.

Activități eligibile:

Sunt eligibile investiţiile care se realizează în toate sectoarele de activitate, cu excepţia celor menţionate în art. 15 din H.G. nr. 807/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și în “Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat” prevăzută în Anexa 1 la Ghidul solicitantului.

 • Cheltuieli eligibile referitoare la active corporale:
  – Construcţii de orice tip, respectiv cheltuielile efectuate cu realizarea de construcţii;
  – Instalaţii tehnice, maşini şi echipamente noi;
  – Cheltuieli cu chiria construcțiilor aferente investiției inițiale.
 • Cheltuieli eligibile referitoare la active necorporale:
  – Brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

Investiția: Trebuie să aibă o valoare totală, fără T.V.A., de minimum 13,5 milioane lei, respectiv, echivalentul a aproximativ 3 milioane euro.

Nivelului maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere, astfel:

RegiuneaJudeţe componenteIntensitate maximăNivel maxim al ajutorului de stat pt o întreprindere – mil. euro –
Nord-Est

 

Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava şi Vaslui  50%37,5
Sud-Est

 

Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Vrancea şi Tulcea  50%37,5
Sud Muntenia

 

Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova şi Teleorman  50%37,5
Sud-Vest Oltenia

 

Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt şi Vâlcea  50%37,5
Nord-Vest

 

Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare și Sălaj  50%37,5
Centru

 

Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș şi Sibiu  50%37,5
Vest

 

Arad, Caraş-Severin, Hunedoara și Timiș  35%26,25
Ilfov

 

Ilfov  35%26,25
Bucureşti

 

Bucureşti  10%7,5

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României.

Termen limită: 31 decembrie 2020

Informații suplimentare:

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/sitebuget/ajutordestat/GhidulSolicitantuluiRevizia2_06082018.pdf

Anexe

GhidulSolicitantuluiRevizia2_06082018

Cheltuieli eligibile