Asigurarea sustenabilității asociațiilor prin îmbunătățirea serviciilor prestate membrilor

Program de finanțare: Asigurarea sustenabilității asociațiilor prin îmbunătățirea serviciilor prestate membrilor.

Obiectivul programului: Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (APM) își propune să dezvolte sectorul agricol pentru a impulsiona creșterea economică și schimbările în localitățile rurale, sporind bunăstarea locuitorilor acestei țări. Pentru atingerea acestui obiectiv, proiectul APM, împreună cu antreprenorii agricoli, AUAI și alți parteneri, contribuie la majorarea profitabilității fiecărui hectar de teren agricol, creșterea calității și productivității produselor cultivate, sporirea vânzărilor pe piața locală și internațională și încurajarea parteneriatelor în sectorul agricol.

Obiectivul acestui Apel de finanțare este de a sprijini eforturile care vor spori dezvoltarea și sustenabilitatea pe termen-lung a asociațiilor și a lanțurilor valorice în care activează.

Solicitanți eligibili: Solicitanții trebuie să fie înregistrați în calitate de entitate juridică nonprofit în conformitate cu legislația Republicii Moldova, creată și recunoscută în mod oficial de către autoritățile moldovene competente și conformă cu toate reglementările civile și fiscale aplicabile. Solicitanții trebuie să fie asociații naționale sau regionale, care au experință/profil de activitate în lanțurile valorice stipulate în acest Apel.

Activități eligibile:

Activitățile ilustrative pot include următoarele, dar nu se limitează la acestea:

  • Implementarea unui proces continuu în cadrul asociației pentru a conecta și îmbunătăți comunicarea directă între membrii asociației și organele de conducere (cum ar fi președintele, membrii consiliului de administrație și directorul), oferind în același timp informații valoroase despre nevoile membrilor;
  • Studierea celor mai bune practici de furnizare a serviciilor de către o asociație similară din străinătate și implementarea serviciului respectiv la nivel local;
  • Implementarea sistemelor interne, cum ar fi soft-ul pentru gestionarea asociației, care va permite colectarea îmbunătățită a informațiilor despre nevoile și cerințele membrilor;
  • Pilotarea sau furnizarea de servicii specializate îmbunătățite, bazate pe una sau mai multe necesități bine definite și justificate – de exemplu, o asociație ar putea oferi sprijin producătorilor pentru implementarea standardelor naționale și internaționale de siguranță și gestionare a alimentelor;
  • Instruirea conducerii asociațiilor și/sau a personalului în domeniul conceptualizării, dezvoltării și implementării de servicii valoroase pentru membri, însoțită de implementarea efectivă a serviciului;
  • Implementarea sistemelor care conduc la îmbunătățirea accesului pe piață pentru membri; – Primirea expertizei tehnice pentru elaborarea unui Plan strategic;
  • Îmbunătățirea competențelor angajaților și a conducerii (prin instruire sau alte mijloace) pentru a reprezenta nevoile membrilor;
  • Publicarea periodică a publicațiilor interne, analize de politici publice (policy brief), rapoarte.

Proiectul APM anticipează acordarea a aproximativ 990,000.00 MDL pentru finanțarea activității de grant. Se estimează că fiecare sumă a grantului poate varia între 200,000 și 450,000 MDL. Suma finală va depinde de activitățile prezentate în formularul de solicitare a grantului și poate fi mai mică sau mai mare decât suma indicată.

Valoarea grantului: Maxim 450.000 lei.

Contribuția beneficiarului: Minim 10%.

Finanțator: USAID.

Informații suplimentare: grants@moldovaagro.com

Anexe:
1. Apelul de finanțare RFA_033_RO
2. Anexa A. Formularul cererii de grant_RO
3. Anexa B. Formularul bugetului RFA_033
4. Anexa C. Formularul de autoevaluare
5. Anexa D. Confirmări obligatorii și alte declarații
6. Anexa E. Prevederi standard