BAS – servicii de consultanță – 10.000 €

Program de finanțare: Echipa de susținere a micului business Moldova

Obiectivul programului:  Co-finanțarea procurării serviciilor de consultanță de către întreprinderile mici și mijlocii.

Solicitanți eligibili:  Întreprinderi mici și mijlocii (10-250 excepție 500 angajați) ocupate în producție, servicii și comerț. Capital majoritar privat, moldovenesc. Istorie de activitate minim doi ani, experiență redusă în utilizarea serviciilor de consultanță.

Activități eligibile:
Acoperirea parţială a costurilor pentru următoarele servicii:

 • Sisteme informaţionale şi alte tehnologii informaţionale;
 • Restructurare şi reorganizare;
 • Planificarea afacerii, inclusiv planuri investiţionale;
 • Studii de piaţă şi planuri de marketing, programe de promovare, publicitate, branding, re-branding;
 • Identificarea investitorilor şi partenerilor de afaceri;
 • Studii pentru reducerea costurilor de producţie, gestionarea eficientă a resurselor;
 • Studii, lucrări, proiectări inginereşti;
 • Implementarea şi perfecţionarea sistemului computerizat de management informaţional, îmbunătăţirea sistemului de contabilitate şi control;
 • Implementarea, pregătirea şi certificarea pentru sisteme de management al calităţii (ISO sau HACCP):
 • Tehnologii de economisire a energiei;
 • Design şi modernizarea sistemelor şi spaţiilor de producţie;
 • Implementarea sistemelor moderne de management al resurselor umane;
 • Alte servicii de consultanţă.

Valoarea grantului: 50-70% (exclusiv taxe) din suma totală a proiectului, dar nu mai mult de 10 000 EUR. Suma grantului se determină în dependenţă de mărimea, localizarea companiei, tipul serviciului de consultanță solicitat, cât și gradul de reprezentare a femeilor în rîndul angajaților și în managementul companiei.

Finanțator: Guvernul Suediei și Uniunea Europeană.

Informații suplimentare:
Echipa de Susținere a Micului Business Moldova,
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare
Str. Vlaicu Pîrcălab 63, et. 10
Chișinău, Moldova, MD-2012
Tel.: + 373 22 211614
Fax : + 373 22 211585
http://www.ebrd.com/work-with-us/advice-for-small-businesses/moldova.html
https://www.facebook.com/pages/EBRD-BAS-Moldova-Programme/166077546748803?ref=hl

Termen limită: 08/25/2024.

Anexe:
BAS (anexe)