Cercetare, dezvoltare, inovare

Program de finanțare: Schema de ajutor de stat “Finanțarea proiectelor CDI conform Programului Cooperare Europeană și internațională”

Obiectivul programului:

 • Creșterea competitivității internaționale a cercetării romanești in atragerea finanțării externe pentru cercetare;
 • Consolidarea sistemului național de cercetare- dezvoltare si inovare prin intensificarea cooperării științifice internaționale;
 • Participarea României la Programul Orizont 2020, la Inițiativele Comune de Programare (JPI), la Parteneriatele Europene pentru Inovare (EIP), etc;
 • Reprezentarea României in organizații si programe paneuropene si internaționale de cercetare;
 • Creșterea vizibilității României in domeniul cercetării, dezvoltării si inovării.

Solicitanți eligibili:

 • Unități de cercetare- dezvoltare organizate ca întreprinderi;
 • Întreprinderi care realizează activități de cercetare-dezvoltare;
 • Instituții de învățământ superior private acreditate sau structuri ale acestora;
 • Organizații neguvernamentale care realizează activități de cercetare-dezvoltare;
 • Institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate in cadrul societăților naționale, companiilor naționale si regiilor autonome;
 • Centre internaționale de cercetare-dezvoltare înființate in baza unor acorduri internaționale.

Activități eligibile:

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si inovare care beneficiază de ajutor trebuie sa se încadreze într-una sau mai multe din categoriile următoare:

 • cercetare fundamentală;
 • cercetare industrială;
 • dezvoltare experimentală;
 • studii de fezabilitate;
 • activități de inovare.

Tipurile de proiecte ce vor fi finanțate in cadrul schemei sunt:

 • Proiecte demonstrative, integrate, inovative;
 • Proiecte CD si suport specifice;
 • Proiecte suport specifice.

Valoarea grantului:

 • Cercetare fundamentală – maxim 40 mil. euro;
 • Cercetare industrială – maxim 20 mil. euro;
 • Dezvoltare experimentală – maxim 15 mil. euro;
 • Studii de fezabilitate – maxim 7,5 mil. euro;
 • Activități de inovare – maxim 7,5 mil. euro.

Contribuția beneficiarului:

 • 0% pentru cercetare fundamentala;
 • 50% pentru cercetare industriala;
 • 75% pentru dezvoltare experimentala.

Pentru cercetarea industriala si dezvoltarea experimentala se va acorda un bonus de 10% pentru întreprinderile mijlocii si de 20% pentru întreprinderile mici, pana la o intensitate maxima a ajutorului de 80%.

Finanțator: Guvernul României.

Termen limită: 31 decembrie 2020

Informații suplimentare:
http://www.research.gov.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-2-competitivitate.pdf

Anexe:

Schema de ajutor de stat