Competitivitate pentru întreprinderi și IMM-uri

Program de finanțare: COSME – Programul de Competitivitate pentru Întreprinderu  și  IMM-uri.

Obiectivul programului: Reducerea decalajelor de pe piața in ceea ce privește furnizarea de finanțări IMM- urilor.

Solicitanți eligibili:

  • Întreprinderi mici și mijlocii;
  • Clustere;
  • Autorități publice.

Activități eligibile:
COSME furnizează următoarele tipuri de asistență:

  • Garanții la împrumuturile pentru IMM-urile care au dificultăți in obținerea de împrumuturi din sistemul bancar;
  • Capital pentru fondurile de capital de risc ce furnizează investiții pentru IMM-urile aflate în  stadiul de extindere si creștere;
  • Informații practice gratuite si servicii directe pentru firmele ce caută parteneri, finanțare, informații despre noile piețe sau despre legislația sau programele UE;
  • Acțiuni de cooperare in rețea sau de schimb de experiența pentru cei ce elaborează politicile relevante, având ca scop reducerea poverii administrative asupra IMM-urilor si îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru afaceri;
  • Stabilirea de elemente de referința si realizarea de studii pentru îmbunătățirea cunoștințelor si monitorizării sectoarelor industriale la nivel european sau global, sau a politicilor in domeniul IMM-urilor din Europa.

Valoarea grantului: Variabilă.

Contribuția beneficiarului: Variabilă.

Finanțator: Uniunea Europeană

Termen limită: Variabilă.

Informații suplimentare: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc

Anexe:
CEI-118
COSME-leaflet RO
Ghid raportare financiara COSME (27 sept 2016)
Infografic IMM europene (11 mai 2016)
Instituire EASME (17 dec 2013)
Reg (UE) 1287-2013 instituire COSME 2014-2020
WP 2018 ANNEX_EN (6 nov 2017).PDF