Consolidarea antreprenoriatului cultural și Dezvoltarea publicului

Program de finanțare: RO-CULTURA. Consolidarea antreprenoriatului cultural și Dezvoltarea publicului
MECANISMUL FINANCIAR AL SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN 2014-2021

Obiectivul programului:
a) consolidarea antreprenoriatului cultural
b) dezvoltarea publicului;
c) întărirea cooperării culturale și a schimbului cultural între statele    donatoare și România.

Solicitanți eligibili:

 • Instituțile publice de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.)
 • Organizațiii non- guvernamentală, constituită în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare
 • Societate comercială și societate cooperativă

Activități eligibile:

 • Inițiative de artă contemporană (artă plastică, artă dramatică, muzică, etc.);
 • Producții artistice rezultate ca urmare a documentării istoriei culturale a minorităților și grupurilor sociale, etnice și culturale, altele decât minoritatea romă;
 • Abordări inovative ale patrimoniului cultural ce vizează dezvoltarea publicului;
 • Schimb de experiență, know-how și bune practici în sectoarele culturale și creative cu entități din statele donatoare;
 • Inițiative ce vizează mobilitatea artiștilor/ profesioniștilor din sectoarele culturale și creative și/sau a lucrărilor acestora;
 • Dezvoltarea potențialului de angajare în cadrul sectoarelor culturale și creative; dezvoltarea sau actualizarea competențelor și abilităților artiștilor și profesioniștilor activi în sectoarele culturale și creative, adaptate unui mediu în continuă schimbare;
 • Dezvoltarea profesională a membrilor echipei de proiect prin activități de instruire formală și non-formală, mentorat, job shadowing, etc.;
 • Dezvoltarea de noi produse și servicii culturale și introducerea lor pe piață;
 • Creșterea incluziunii și conștientizării publice cu privire la diversitatea culturală;
 • Implementarea de modele inovatoare de afaceri în sectoarele culturale și creative, care să contribuie la dezvoltarea locală a comunităților;
 • Abordări interdisciplinare.

Valoarea grantului: Min. 50.000 euro max 200.000 euro

Contribuția beneficiarului:

În cazul autorităților publice – minim 0%. În cazul ONG- urilor – minim 10%.

Finanțator: Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României.

Termen limită: Apel închis.

Informații suplimentare:
https://www.ro-cultura.ro/stiri/stiri-program/publicarea-spre-consultare-publica-a-ghidului-solicitantului-pentru-apelul-4

Anexe:

Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea publicului
00_Ghidul solicitantului_Apel 4_RO-CULTURA
01_Formularul cererii de finanțare__Apel 4_RO-CULTURA
02_Model buget_Apel 4_RO-CULTURA
03_Declarația solicitantului_Apel 4_RO-CULTURA
04_Declarație privind tipul și categoria întreprinderii_Apel 4_RO-CULTURA
05_Declarația întreprinderii unice privind cumulul ajutoarelor de stat-de minimis_Apel 4_RO-CULTURA
06_Declarația partenerului_Apel 4_RO-CULTURA
07_Scrisoare de intenție privind parteneriatul_Apel 4_RO-CULTURA
08_Grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității_Apel 4_RO-CULTURA
09_Grila de evaluare tehnică_Apel 4_RO-CULTURA
10_sme_user_guide_ro
Cheltuieli eligibile-Consolidarea antreprenoriatului