COSME COS-CIRCFASH-2019-3-02

Scopul specific al acțiunii este de a pune în aplicare scheme de sprijin transnațional și intersectoriale pentru a dezvolta capacitatea de creștere durabilă pentru întreprinderile mici din sectorul modei.

Acest lucru se va realiza prin următoarele mijloace:

 • Înființarea a 4 scheme de sprijin transnațional și intersectoriale (consorții) pentru a dezvolta capacitatea de creștere durabilă pentru întreprinderile mici din sectorul modei
 • Fiecare dintre cele 4 consorții va oferi asistență tehnică și financiară la cel puțin 25 / maximum 35 de parteneriate pe proiect (sprijin financiar către terți). Cel puțin un membru al fiecărui parteneriat va fi o IMM, un proiectant sau un start-up (IMM sau micro-companie sau profesionist independent)
 • Sprijinul financiar acordat parteneriatelor (sprijin financiar acordat terților) va fi cuprins între 10.000 EUR și 15.000 EUR.Acest lucru se va realiza prin următoarele mijloace:

  Tipuri de activități

  Pentru a atinge obiectivele generale și specifice ale prezentului apel, vor fi selectate maximum 4 consorții transnaționale alese. Consorțiile selectate trebuie să înființeze o schemă de asistență pentru afaceri (tehnică și financiară) pentru IMM-uri, designeri și start-up-uri din industria modei care doresc să devină mai durabile și să se îndrepte către un model de afaceri mai circular. Fiecare consorțiu va oferi sprijin financiar pentru cel puțin 25 și până la maximum 35 de parteneriate în care cel puțin un membru este o IMM sau o micro-companie sau un profesionist independent.

  Consorțiile trebuie să pună în aplicare un sistem de sprijin pentru afaceri care să includă următoarele activități (A), (B) și (C):

  A) Facilitarea cooperării transfrontaliere / transnaționale pentru a sprijini transferul de cunoștințe și de bune practici în mod durabil / circular.

  B) Organizarea activităților de consolidare a capacității și susținere pentru IMM-uri, designeri și start-up-uri din industria modei, dornice să devină mai durabile și să transforme modelul lor de afaceri într-unul circular.

  C) Pune în aplicare o schemă de sprijin pentru afaceri care să ofere sprijin tehnic și financiar IMM-urilor, proiectanților și start-up-urilor pentru a permite extinderea aplicațiilor, produselor, proceselor sau ideilor inovatoare pentru o modă durabilă și circulară.

  Acest lucru trebuie făcut în special prin:

  • Înființarea și organizarea unei selecții / competiții pentru identificarea a cel puțin 25 și până la maximum 35 de idei de afaceri cele mai promițătoare în industria modei cu potențial ridicat de inovare. Ideile trebuie să vină din parteneriate transnaționale din cel puțin două țări COSME în care cel puțin un membru este o IMM, un proiectant sau un start-up (IMM sau micro-companie sau profesionist independent).
  • Oferirea de suport tehnic și program de consiliere ad-hoc pentru parteneriatele transnaționale selectate pentru implementarea celor mai promițătoare idei de afaceri durabile din industria modei.
  • Oferirea de sprijin financiar direct, prin sumă forfetară, parteneriatelor transnaționale selectate, cu cele mai promițătoare idei de afaceri sustenabile din industria modei, pentru a fi folosite pentru dezvoltarea dovezilor de concept și prototipuri de produse și servicii noi, dezvoltarea și testarea de noi modele de afaceri, dezvoltarea colaborării pentru a testa mai durabil / material reciclat, care susține participarea la expoziții comerciale sau la alte evenimente vitrine.
  • Promovarea celor mai de succes idei de afaceri sustenabile produse de parteneriatele transnaționale selectate.

Detalii: https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-circfash-2019-3-02-innovation-applications-sustainable-and-circular-fashion-industry