Crearea unui laborator de analize agrochimice (IFAD VI)

Program de finanțare: Crearea unui laborator de analize agrochimice
Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă

Obiectivul programului: Finanțarea activităților de deschidere a laboratoarelor de analize agrochimice în vederea îmbunătățirii calității produselor agroalimentare din Republica Moldova.

Solicitanți eligibili: În calitate de beneficiar a granturilor pentru crearea laboratorului agrochimic de analize a solului și plantelor pot fi:

 • Întreprinderi înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, private sau/și de stat din zonele rurale și urbane care în prezent oferă servicii de analiză a solului, inclusiv și din orașele Chișinău și Bălți;
 • Institute/stațiuni de cercetare agricolă;
 • Universitatea Agrară de Stat din Moldova;
 • Colegii agricole, școli de profil;
 • Alte instituții de cercetare din domeniul agriculturii, agriculturii conservative (AC) sau agriculturii ecologice (AE).

Nu sunt eligibile întreprinderile mixte cu capital străin.

Activități eligibile: Grantul va fi acordat pentru procurarea echipamentelor și utilajelor destinate analizei solului, apei și plantelor, precum și echipamente pentru prelevarea probelor, pentru echipamente portabile pentru analiza expres în câmp.

Criterii de eligibilitate pentru selectare: 

 • Persoană juridică înregistrată în RM ce oferă servicii de analiză a solului, apei, plantelor.
 • Să dețină spații pentru  laborator, conectate la surse de energie electrică, apă potabilă, canalizare etc.;
 • Să posede cel puțin 3 ani experiență de prestare a   serviciilor similare;
 • Să posede personal calificat în domeniul analizei chimice a solului, apei și plantelor;
 • Să mențină evidență contabilă conform standardelor naționale a tuturor tranzacțiilor și operațiunilor financiare;
 • Să asigure o co-finanțare în valoare bănească de cel puțin 100% la suma grantului acordat de UCIP-IFAD;
 • Să demonstreze lipsa datoriilor față de bugetul public;
 • Să posede un bilanț contabil pozitiv pentru fiecare an din ultimii 3 ani;
 • Să posede documente confirmative a dreptului de proprietate asupra construcțiilor destinate pentru laborator.

Valoarea grantului: Suma grantului nu va depăși 95.000,00 dolari SUA, contribuția beneficiarului fiind de cel puțin  100% la suma acordată de UCIP-IFAD.

Contribuția beneficiarului: Variabilă.

Finanțator: UCIP – IFAD.

Termen limită: 31 ianuarie 2017.

Informații suplimentare:
http://www.ifad.md/services/granturi/Grant-laborator-analize-agrochimice/

Anexe:
Ghidul solicitantului-crearea unui laborator de analize agrochimice
anexa_1_(1)
tor_laborator_vr