Cunoștințe / competențe / aptitudini pentru angajați

Program de finanțare: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini pentru angajați
POCU Programul Operațional Capital Uman, AP 3, OS 3.12

Obiectivul programului: Finanțarea de proiecte care vizează creșterea numărului de angajați ale căror cunoștințe/ competențe/ aptitudini se vor îmbunătăți în domeniile aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI.

Solicitanți eligibili: 

Organizații patronale (patronate, federații patronale, confederații patronale sau uniuni patronale teritoriale);  Asociații de întreprinderi; Camerele de Comerț și Industrie.  Entitățile enumerate pot aplica în calitate de beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entități relevante (de exemplu: organizații sindicale sau/si furnizori de formare profesională).

Prezentul apel este dedicat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia), regiunea București-Ilfov fiind exceptată de la finanțare.

Activități eligibile: 

Numărul minim obligatoriu al persoanelor aparținând grupului țintă vizat de proiect (element de eligibilitate proiect) este de 250 de persoane.

Organizarea și derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv, în corelare cu domeniile de specializare inteligentă, sau a angajatorilor care intenționează să-și adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligentă.

Persoanele din grupul țintă eligibil care au calitatea de angajați trebuie să provină din întreprinderi care-și desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC – Strategia Național pentru Competitivitate 2014 – 2020 și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI – Strategiei Naționale pentru Competitivitate 2014-2020. Domenii prioritare:

  • Turism şi ecoturism
  • Textile şi pielărie
  • Lemn şi mobilă
  • Industrii creative
  • Industria auto şi componente
  • Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor
  • Procesarea alimentelor şi a băuturilor
  • Sănătate şi produse farmaceutice
  • Energie şi management de mediu
  • Bioeconomie (agricultură, silvicultură, pescuit și acvacultură), bio-farmaceutică şi biotehnologii.

Organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților (cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare).

Valoarea grantului: Valoarea maximă eligibilă a unui proiect: 1.000.000 euro.

Contribuția beneficiarului: Variabilă.

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României.

Ultimul apel lansat: 20 decembrie 2018, ora 16:00 . 

Informații suplimentare:

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/556/am-pocu-lansează-apelul-de-proiecte-„îmbunatățirea-nivelului-de-cunoștințe,-competențe,-aptitudini-pentru-angajați

    9. Anexe:

Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe (anexe)
GS CS 3.12 Imbunatatirea nivelului de calificare
Cheltuieli eligibile – Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe
Anexa 1 – Definitiile indicatori
Anexa 2 Grila de conformitate si eligibilitate
Anexa 3 Criterii de evaluare si selectie
Anexa 4 Cadrul legal si strategii releva
Anexa 5 Lista CAEN revizuita 13.09.2018
ANEXA 5bis
Anexa 6 Instructiuni completare cerere
Anexa 7 SIDDDD
Anexa 8.1 – UAT ITI DD
Anexa 8.2 – Cerere de acordare a avizului de conf cu SIDDDD
Anexa 8.3 – Fisa generala proiect ptr care se solicita avizare
Anexa 8.4 – Declaratie conformitate a fisei generale cu cererea de finantare
Anexa 8.5 – Schema relationala SIDDDD-Obiective Strategice- Pilon – Domeniu-Obiectiv Sectorial_09.05.2018
Anexa 8.6 – Indicatori de minitorizare SIDDDD