Dezvoltarea activităților de transfer tehnologic în baza parteneriatelor din lanțurile valorice a fructelor, strugurilor de masă și pomușoarelor

Program de finanțare: Dezvoltarea activităților de transfer tehnologic în baza parteneriatelor din lanțurile valorice a fructelor, strugurilor de masă și pomușoarelor.

Obiectivul programului: Acordarea granturilor pentru susținerea activităților ce vor avea drept scop crearea și/sau extinderea parteneriatelor pentru accelerarea transferului de tehnologii în lanțurile valorice a fructelor, strugurilor de masă și/sau pomușoarelor (căpșuni, zmeură și mure), pentru a valorifica oportunitățile de piață și a face față provocărilor cu care se confruntă aceste sectoare.

Solicitanți eligibili: Solicitanții trebuie să fie înregistrați în calitate de entitate juridică în conformitate cu legislația Republicii Moldova, recunoscută de și solvabilă cu autoritățile relevante din Republica Moldova și să respecte toate regulamentele civile și fiscale aplicabile. Solicitanții din regiunea transnistreană și/sau UTA Găgăuzia care întrunesc condițiile de mai sus sunt încurajați să aplice. De altfel, solicitanții ar trebui să dețină deja un parteneriat formal sau activitatea propusă ar trebui să conducă la stabilirea unui parteneriat.

Activități eligibile:

  • Înființarea terenurilor demonstrative de producție și post-recoltare pentru a demonstra practici și tehnologii inovatoare;
  • Implicarea experților locali și internaționali în proiectarea, implementarea și monitorizarea parcelelor demonstrative;
  • Inițiative educaționale:
  • Organizarea sesiunilor de instruire, ateliere, zile de câmp și conferințe, pentru a partaja experiența acumulată;
  • Cursuri intensive de sporire a capacității consultanților locali și serviciilor de extensiune, inclusiv prin implicarea experților internaționali și vizitelor de studii internaționale, în special în domeniul tehnologiilor intensive de producere recent introduse în țară, precum producerea strugurilor de masă în sistem Tendone/Pergola sau Gable;
  • Inițiative pentru femeile și tinerii din lanțurile valorice vizate. Organizarea evenimentelor de instruire și/sau educaționale pentru femeile și tinerii din sector sau care doresc să inițieze o afacere relevantă. Inițiative privind stagii educaționale, sau activități de mentorat pentru start-up;
  • Dezvoltarea mijloacelor și instrumentelor de comunicare (ziare, reviste, articole etc.). Campanii sau evenimente de promovare a antreprenoriatului sau investițiilor în lanțurile valorice vizate;
  • Alte idei de parteneriat pentru a aborda provocările sectoriale și pentru a demonstra soluții părților interesate din sector.

Valoarea grantului: Minim 300.000 lei, iar maxim 900.000 lei.

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova anticipează acordarea a până la 3 900 000 MDL total pentru această activitate cu fiecare atribuire de grant individuală în intervalul de la 300 000  MDL la 900 000  MDL pentru fiecare beneficiar. Din suma totală a grantului, proiectul APM intenționează să acorde până la 1 365 000 MDL lanțului valoric de struguri de masă, până la 975 000 MDL lanțului valoric al pomușoarelor (căpșuni, zmeură și, într-o măsură mai mică, mure) și până la 1 560 000 lanțurilor valorice de mere și fructelor sâmburoase. Suma finală acordată va depinde de activitățile prezentate în cererea de solicitare a grantului și de negocierea finală, și poate fi mai mică sau mai mare decât suma specificată mai sus per beneficiar.  Perioada estimată pentru inițierea acordării granturilor în cadrul acestei solicitări este începutul lunii iunie 2019. Tipul grantului va fi stabilit în timpul procesului de negociere.

Contribuția beneficiarului: Minim 25%.

Finanțator: USAID.

Informații suplimentare: grants@moldovaagro.com

Anexe:
1. Apelul de finanțare RFA_021
2. Formularul de aplicare RFA_021
3. Anexa B. Formularul bugetului pentru solicitarea grantului RFA_021
4. Anexa C. Formularul de autoevaluare
5. Anexa D. Certificari obligatorii
6. Anexa E. Prevederi standard