Energie regenerabilă – 2.000.000 €

Program de finanțare: Programul energetic în România.
(MECANISMUL FINANCIAR AL SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN 2014-2021)

Obiectivul programului: Reducerea emisiilor nocive în atmosferă și siguranța aprovizionării cu energie.

Solicitanți eligibili: Orice entitate, privată sau publică, comercială sau necomercială, și organizații neguvernamentale, stabilite ca persoană juridică în România.

Activități eligibile: Programul va finanța proiecte propuse de întreprinderile din România într-una din cele patru domenii de interes:

  • „Capacitate sporită de a furniza energie regenerabilă” – Hidrocentrale (Apel 1);
  • „Capacitate sporită de furnizare a energiei regenerabile” – Geotermal (Apel 2);
  • „Capacitate sporită de furnizare a energiei regenerabile” – Alte surse regenerabile de energie (SER) (Apel 3);
  • „Energia hidroelectrică, geotermală și alte surse regenerabile de energie pentru IMM-uri și ONG-uri” (Schema de granturi mici).

Valoarea grantului:
Schema pentru Apelurile 1, 2 și 3 :

  • Valoarea minimă solicitată: 200.000 euro
  • Valoarea maximă solicitată: 2.000.000 euro

Schema de granturi mici:

  • Valoarea minimă solicitată: 50.000 euro
  • Valoarea maximă solicitată: 200.000 euro

Contribuția beneficiarului: Variabilă.

Finanțator: Islanda, Liechtenstein, Norvegia.

Ultimul apel lansat: 14 martie 2019, ora 14:00.

Informații suplimentare:
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania/res-calls/

Anexe:
Energie regenerabilă (anexe)
Ghidul solicitantului – Programul Energetic în România (RO)
Ghidul solicitantului – 20181015_ro-energy_calls-res_final_v.1.0 (ENG)
03_disbursement_plan_v.1.1
04_project_implementation_plan_v.1.1
05_procurement-plan-template_v.1.0
06_letter-of-commitment_v.1.1.-updated-15.10.2018
07_business-plan-template_v.1.0
08_draft_partnership-agreement_v.1.1
09_cvs_project-management-team_v.1.0
11_self-declaration-re.-undertaking-in-difficulty_v.1.0
12_self-declaration_clean_criminal_and-tax_record_v.1.0
er_1_standardterms_and_conditions_2014-2021
er_2_project-assessment-criteria-and-methodology_v.1.0
er_3_guidelines_cross-cutting-issues-and-good-business-practice
er_4_communication-guidelines_ro
er_5_guidance_to_the_apllication_form_ro
er_6_conversion_guidelines_for_emissions
er_7_comprehensive_glossary_of_terms_in_2018-10-03