Garantarea creditelor

Program de finanțare: FGC – Fondul special de garantare a creditelor

Obiectivul programului:Asigurarea accesului la finanțare pentru întreprinderile autohtone prin emiterea garanțiilor financiare.

Solicitanți eligibili:Întreprinderile autohtone determinate prin legea nr. 179 din 21.07.2016 cu privire la Întreprinderile Mici și Mijlocii.

Activităţile eligibile: Acordarea garanțiilor pentru creditele obținute de către întreprinderile mici și mijlocii de la instituțiile financiare, în cazul în care nu dispun de suficient gaj.

În prezent, ODIMM oferă cinci produse de garantare pentru susținerea IMM-urilor, pentru:

  1. Întreprinderile gestionate de tineri – garanția financiară se emite pe un termen de 60 de luni pentru garantarea creditului până la 500 mii lei, dar nu mai mult de 50% din valoarea creditului;
  2. Întreprinderile gestionate de femei – garanția financiară se emite pe un termen de 60 de luni pentru garantarea creditului până la 700 mii lei, dar nu mai mult de 70%;
  3. Întreprinderile nou înregistrate – garanția financiară se emite pe un termen de 36 de luni pentru garantarea creditului până la 700 mii lei, dar nu mai mult de 70% din valoarea creditului;
  4. Întreprinderile active – garanția financiară se emite pe un termen de 60 de luni pentru garantarea creditului până la 3 milioane lei, dar nu mai mult de 50% din valoarea creditului;
  5. Întreprinderi exportatoare – garanția financiară se emite pe un termen de 60 de luni pentru garantarea creditului până la 5 milioane lei, dar nu mai mult de 50% din valoarea creditului.

Valoarea creditului: Variabilă.

Contribuția beneficiarului: Variabilă, comision anual: 0,5% de la suma garanției*.

Finanțator: Bugetul Public Național.

Termen limită: Depunere continuă.

Informații suplimentare:  https://odimm.md/ro/fgc

Anexe:
ANEXA NR.2 Cerere de Garantare
Anexa nr3 Solicitarea de Garantare
Anexa nr. 6 Fondul de Garantare a Creditelor
Anexa nr. 7 Fondul de Garantare a Creditelor
Anexa nr. 8 Fondul de Garantare a Creditelor