Granturi pentru Dezvoltarea Infrastructurii (IFAD VII)

Program de finanțare: Granturi pentru Dezvoltarea Infrastructurii.

Obiectivul programului: Dezvoltarea la nivel rural a infratsructurii necesare desfășurării activităților agricole, atât în vederea îmbunătățirii drumurilor sau rețelelor de irigare, precum și în dezvoltarea piețelor agricole.

Solicitanți eligibili: Grupul-client, care poate beneficia de asistență financiară poate fi format doar din persoane juridice: întreprinderi mici şi mijlocii, Gospodării Țărănești, grupuri de producători din spațiul rural, doar care practică activități agricole. Pentru obținerea granturilor Grupul-client trebuie întrunească următoarele criterii de eligibilitate:

 1. Grupul-client va fi format din cel puțin 4 agenți economici;
 2. Toți agenții economici, membri ai Grupului-client trebuie să fie înregistrați și să aibă activitate economică in spațiul rural;
 3. Eligibil se consideră doar agenții economici care au activitate economică în domeniul agriculturii sau procesării producției agricole de cel puțin 2 ani.
 4. Toți membrii Grupului-client sunt de acord să participe cu cofinanțare la volumul minimului stabilit de program din sursele proprii;
 5. Membrii Grupului-client trebuie să mențină evidența contabilă conform standardelor naționale;
 6. Companiile Grupului-client, care au acționar/fondator o persoană care este concomitent acționar/fondator la o altă întreprindere membru al aceluiași Grup-client, vor fi considerate/înregistrate în calitate de membru a Grupului-client doar o singură dată/la o singură companie.

Activități eligibile:

 • Construcția / reparația segmentelor de drum și poduri care sporesc accesul beneficiarilor la zonele de producere, procesare și comercializare a produselor;
 • Construcţia reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi pentru irigare, pentru dezvoltarea activităților de antreprenoriat în domeniul agroalimentar;
 • Construcţia infrastructurei de piaţă agricolă.

Valoarea grantului:

1. Reţele de alimentare cu apă pentru irigare

 • Grupul-client care n-a beneficiat anterior de grant pentru infrastructură cu finanțare din proiectele IFAD: minim  15% (inclusiv până la 7 % contribuţia APL Primaria) din costul total al investiției;
 • Grupul-client care a beneficiat anterior de grant pentru un obiect de infrastructură cu finanțare din proiectele IFAD: minim  30% (inclusiv până la 15 % contribuţia APL Primaria) din costul total al investiției
 • Grupul-client care a beneficiat anterior de grant pentru  două obiecte de infrastructură cu finanțare din proiectele IFAD: minim  50% (inclusiv până la 25 % contribuţia APL Primaria) din costul total al investiției.

2. Segmente de drum și pod

 • cel puțin 50% (inclusiv până la 35% din contribuția APL).

3. Iazuri sau lacuri de captare a apei pentru irigare

 • cel puțin 10% (inclusiv până la 5% din contribuția APL).

Contribuția beneficiarului: Variabilă.

Finanțator: UCIP – IFAD.

Termen limită: 31 mai 2019.

Informații suplimentare:
https://www.ucipifad.md/granturi/concurs-pentru-receptionarea-cererilor-de-finantare-a-proiectelor-de-infrastructura-pentru-anul-2020-in-cadrul-proiectului-de-rezilienta-rurala-ifad-vii/ 

Anexe:
Ghidul solicitantului-Dezvoltarea Infrastructurii
Cerere_de_finantare_ifad_vi_2018_finala_(1)
Modele de documente IFAD VII_2018