Granturi pentru procurarea tehnicii agricole (IFAD VI)

Program de finanțareGranturi pentru procurarea tehnicii agricole.

Obiectivul programului: Dezvoltarea şi implementarea tehnologiilor performante în domeniul agricol, care va permite agricultorilor să obţină recolte stabile puţin dependente de condiţiile climaterice, cu impact de a stopa procesul de degradare a solului.

Solicitanți eligibili: Beneficiari ai granturilor pentru procurarea tehnicii agricole pot fi întreprinderi agricole de orice formă organizatorico-juridică care sunt înregistrați şi desfășoară activitatea agricolă pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepția orașelor Chișinău și Bălți. Instituțiile de cercetări științifice, stațiunile tehnico-, didactico-experimentale sau alte instituții publice înregistrate în orașele Chișinău și Bălți sunt considerate eligibile doar în cazul deținerii terenurilor agricole și desfășurării activității agricole în zona rurală.

Activități eligibile: UCIP-IFAD va acorda asistenţă financiară sub formă de grant pentru procurarea tehnicii agricole noi în domeniile agriculturii conservative și ecologice.

 • Pentru Agricultura conservativă este eligibilă următoarea tehnică agricolă:
 1. Semănătoare No-till, Mini-till, Strip-till;
 2. Plug cizel (scarificator);
 3. Mașini pentru administrarea îngrășămintelor lichide și solide*;
 4. Stropitori tractate și autopropulsate pentru culturi de cîmp*;
 5. Combinatoare pentru prelucrarea solului care efectuază 3-4 lucrări consecutive*;
 6. Combine de recoltare cu  tocător de resturi vegetale*;
 7. Mașini de cosit iarba între rânduri din plantațiile de livezi si vii**;

Notă: Tehnica agricolă este eligibilă spre rambursare numai dacă corespunde cerințelor tehnice ale mașinilor și utilajelor agricole necesare pentru cultivarea plantelor de câmp în cadrul sistemul de agricultură conservativă indicate în anexa ordinului Nr. 79 din  05.04.2016 pentru aprobarea Cerințelor privind aplicarea Sistemului de agricultură conservativă.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=364272 

*   Tehnica agricolă este eligibilă spre rambursare după prezentarea documentelor confirmative de deținere în proprietate a unei Semănători No-till, Mini-till, Strip-till;

** Tehnica agricolă este eligibilă spre rambursare după prezentarea documentelor confirmative de deținere în proprietate a cel puțin 10 ha de livadă sau vie;

 • Pentru Agricultura ecologică este eligibilă următoarea tehnică agricolă:
 1. Combinatoare pentru prelucrarea solului care efectuează 3-4 lucrări consecutive;
 2. Tocătoare de resturi vegetale la culturi de câmp;
 3. Folie pentru bazine la captarea apei de ploaie utilizată la irigarea culturilor agricole;
 4. Mașini pentru administrarea îngrășămintelor organice;
 5. Mașini pentru pregătirea composturilor;
 6. Module de sere înzestrate cu plasă  pentru protecția culturilor de afide,  cicade, Tuta absoluta, etc.;
 7. Semănători și mașini pentru plantarea răsadului;
 8. Cultivatoare între rânduri;
 9. Cultivatoare cu flacără pentru distrugerea buruienilor în perioada de vegetație (arzător de buruiene);
 10. Combine de recoltare;
 11. Alte mașini și echipamente utilizate în agricultura ecologică.

NOTĂ: Este eligibilă pentru finanțare doar tehnica agricolă nouă, procurată după 1 ianuarie 2015.

Valoarea grantului: UCIP-IFAD va acorda granturi de finanțare de până la 70% din costul tehnicii agricole, dar nu mai mult de 15 000 USD per beneficiar. Întreprinderea poate beneficia de suma grantului doar o singura dată.

Contribuția beneficiarului: Minim 30%.

Finanțator: Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii.

Termen limită: 8 februarie 2019, ora 17:00.

Informații suplimentare:
http://www.ucipifad.md/services/granturi/Grant_tehnologia_lucrare_min_solului/

Anexe:
Ghidul solicitantntului-procurarea tehnicii agricole
final_cerere_grant_tehnica_agricola_conservativa_2_2_13
tors_granturi_mici_tehnica_agricola_03.04.2018
Termeni de referință