Susținerea turismului rural din zonele vitivinicole ale Republicii Moldova

Program de finanțare: Susținerea turismului rural din zonele vitivinicole ale Republicii Moldova

Obiectivul programului: Susținerea turismului rural din regiunile vitivinicole ale Republicii
Moldova ( denumite potrivit indicațiilor geografice protejate pentru vinuri: Codru, Ștefan Vodă, Valul lui Traian), cât și dezvoltarea facilităților de cazare pe lîngă vinării, diversificarea activităților și produselor turistice oferite, precum și îmbunătățirea facilităților și a calității acestora pentru a poziționa Moldova drept destinație turistică atractivă bazată pe dezvoltare durabilă, autenticitate și păstrarea tradițiilor, urmărind scopul de a impulsiona o dezvoltare accelerată și concentrată în hub-urile turistice prioritare.

Solicitanți eligibili:

  1. Pensiuni rurale, agro-pensiuni și centre meșteșugărești din zonele vitivinicole ale Republicii Moldova înregistrate oficial în mod corespunzător, cu o reputație bună în fața autorităților moldovenești și respectă legislația națională în vigoare, inclusiv în domeniul fiscal, administrativ și civil, entități cu experiență în domeniu și potențial de creștere. Pentru pensiuni rurale si agro-pensiuni efectivul de cazare nu poate fi mai mic de 3 camere.
  2. Vinăriile și cramele care dezvoltă facilitați de cazare și servicii turistice, ceea ce contribuie la diversificarea ofertei de produse și servicii de turism vinicol în Republica Moldova, în special în regiunile Ștefan Vodă, Codru și Valul lui Traian.

Activități eligibile:

  • program de dezvoltare și îmbunătățire a facilităților pentru pensiuni rurale, agro-pensiuni și
    centre meșteșugărești prin dotarea acestora;
  • program de dezvoltare și îmbunătățire a facilităților pentru vinării prin dotarea acestora;
  • program de dezvoltare a produselor turistice axate pe diversificarea produsului turistic.

Valoarea grantului: Proiectul anticipează acordarea mai multor granturi în baza acestui apel de grant și bugetul maxim a fiecărei alocări de grant nu va depăși echivalentul in Lei Moldovenești a sumei de $20,000 USD sau (echivalentul aproximativ a 350,000 MDL), dar alocările finale vor depinde și de capacitatea de implementare a solicitantului, impactul anticipat al propunerii, activitățile din cadrul grantului, și de negocierea finală și ar putea fi mai mici decât limita stabilită mai sus. Durata granturilor în baza acestui RFA va depinde de activitățile propuse și de rapiditatea implementării lor, dar nu va depăși 18 luni. Tipul de grant va fi determinat pe parcursul procesului de negociere.

Contribuția beneficiarului: Contribuția beneficiarilor potențiali va fi de cel puțin 50% din valoarea totala a bugetului prezentat, în cazul vinăriilor solicitante, iar pentru celelalte cazuri de cel puțin 40% din valoarea totală a bugetului și este un indiciu al angajamentului acestora față de Proiect. Contribuțiile beneficiarilor potențiali vor fi prezentate în numerar sau în natură (de exemplu, spații de birouri, echipamente, timpul de lucru etc.) și vor reale și ușor demonstrabile. Contribuția beneficiarului este un criteriu important de departajare în faza de selecție, astfel cu cât contribuția în natură este mai semnificativă cu atât beneficiarul devine mai credibil, garantând durabilitatea și sustenabilitatea viitoarei investiții. Beneficiarii pot propune suplimentar idei de cofinanțare din partea părților terțe din sectorul public sau privat (nu se pot include fonduri provenite din alte proiecte USAID). 

Finanțator: USAID și Ambasada Suediei.

Termen limită: 28 februarie 2019.

Anexe:
Arhivă anexe
RFA-2018-004_Pensiuni Rurale_Mod nr. 1
Anexa 1. Cerere
Anexa 2. Buget
Anexa 3. Confirmari Obligatorii
Anexa 4. Evaluare a Capacitatilor