Granturi pentru îmbunătățirea practicilor de producere și post – recoltare a pomușoarelor

Program de finanțare: Agricultura Performantă în Moldova (APM) oferă granturi pentru îmbunătățirea practicilor de producere și post – recoltare a pomușoarelor

Obiectivul programului: Susținerea activităților de inovare și transfer tehnologic care vor îmbunătăți practicile de producere și post-recoltare în cadrul lanșului valoric al pomușoarelor, în special, pentru căpșuni, într-o măsură mai mică, mure.

Solicitanți eligibili: Producători de pomușoare, în special, producătorii de căpșuni și mure.

Activități eligibile:

Potențialii beneficiari pot solicita finanțare pentru una sau mai multe activități din lista celor indicate mai jos:

  • Producerea materialului săditor de căpșun pe palete celulare;
  •  Activitatea demonstrativă de producere a căpșunelor pe substrat nutritiv;
  •  Activitatea demonstrativă privind inovațiile în producerea zmeurei;
  •  Activitatea privind colaborarea în clustere pentru dezvoltarea inovațiilor în producerea pomușoarelor;
  •  Activitatea privind Consolidarea și Postrecoltarea.

Prin acordarea acestor granturi, proiectul USAID/APM este interesat să susțină activități care:

  • vor oferi soluții pentru ca materialul săditor de căpșun produs pe palete celulare să fie mai accesibil pentru cultivarea acestuia;
  • să demonstreze tehnologii pentru cultivarea căpșunului pe substrat nutritiv;
  • să prezinte noi soiuri de zmeur prin utilizarea sistemelor inovatoare de suport;
  • să ofere soluții tehnologice pentru producerea și vânzarea în comun prin intermediul clusterelor/cooperativelor/asociațiilor;
  • și/sau să ofere soluții pentru activități post-recoltă și necesități de depozitare la rece pentru grupurile de producători, în scopul eficientizării lanțului de aprovizionare cu pomușoare și sporirii capacității de vânzări.

Valoarea grantului: Maxim 600.000 lei.

Contribuția beneficiarului: Variabilă.

Finanțator: USAID.

Termen limită: 12 decembrie 2018.

Informații suplimentare: grants@moldovaagro.com

Anexe:
Arhivă anexe
1. Apelul de finanțare RFA_014
2. Anexa A. Formularul cererii de grant_RFA_014_RO
3. Anexa B. Formularul bugetului pentru solicitarea grantului RFA_014
4. Anexa C. Formularul de autoevaluare
5. Anexa D. Certificari obligatorii
6. Anexa E. Prevederi standard