Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet

Program de finanțare: Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE
Acțiune 2.2.1 Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere

Obiectivul programului: Trecerea de la outsourcing la dezvoltarea bazată pe inovare, precum şi colaborarea între structurile de tip cluster din industria TIC, inclusiv în cadrul acestora, precum şi colaborarea între întreprinderile centrate pe domeniul TIC şi clusterele din domeniu, pentru asigurarea unui acces rapid şi facil la implementarea rezultatelor cercetării/dezvoltării în scopul obţinerii de produse inovatoare.

Solicitanți eligibili:

Întreprinderi (micro întreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC
sau
Întreprinderi (micro întreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC
sau
Consorţii (parteneriate) de micro întreprinderi, întreprinderi mici, intreprinderi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC.

Activități eligibile:

 • Activități aferente achiziționării de hardware TIC şi a altor dispozitive aferente;
 • Activități aferente amenajării data center în care se vor instala echipamentele TIC achiziţionate prin proiect;
 • Activități aferente achiziţionării şi/sau dezvoltării aplicaţiilor software/licenţelor necesare implementării proiectului;
 • Activități aferente cercetării industriale sau dezvoltării experimentale;
 • Activităţi aferente detaşării de personal cu înaltă calificare de la un organism de cercetare şi de difuzare a cunoştinţelor sau de la o întreprindere mare;
 • Activități aferente inovării de proces şi organizaţională;
 • Activități aferente cercetării de piață;
 • Activități necesare informării şi publicității proiectului;
 • Activități aferente achiziţionării de servicii de consultanţă;
 • Activități aferente instruirii personalului;
 • Activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară;
 • Activități specifice managementului de proiect;
 • Activități aferente accesului la baze de date și la biblioteci de specialitate.

Valoarea grantului:
Valoarea maximă: 2.500.000 euro (echivalent lei)
Valoarea minimă: 500.000 euro (echivalent lei)

Contribuția beneficiarului: Variabilă.

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României.

Termen limită: Apel închis.

Informații suplimentare:
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am- oi/details/6/44 7

Anexe:

Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă (anexe)
1.GHID+NGN
Anexa 1 ModelSolicitareFinantare NGN
Anexa 2 Declaratie incadrare IMM
Anexa 3 Calcul pentru intreprinderi partenere sau legate
Anexa 4a Declaratie eligibilitate
Anexa 4b Declaratia angajament
Anexa 4c Eligibilitate TVA
Anexa 4d Declaratie privind conflict de interese
Anexa 5 Studiu fezabilitate
Anexa 6 Plan afaceri
Anexa 7 Condiții de acces
Anexa 8 Model CV
Anexa 9 Coduri CAEN excluse
Anexa 10 Contract finantare POC
Anexa 10 1 conditii specifice
Anexa 10 3 Masuri de comunicare si publicitate
Anexa 10 4 Monitorizare si raportare
Anexa 11 Lista localitati albe
Cheltuieli eligibile – Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă
Anexa S1 Lista localitati albe
Anexa S1 Lista localitati albe Anexa S2 Lista codurilor CAEN excluse de la finantare
Anexa S3 Condiții de acces
Anexa S4 ModelSolicitareFinantare NGN
Anexa S4 ModelSolicitareFinantare NGN
Anexa S5 Grila de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii
Anexa S6 Grila de evaluare tehnico-economice
Schema ajutor de stat NGA cu obs