Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite

Program de finanțare: Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurire”, aferentă submăsurii 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite”, din cadrul PNDR 2014-2020.

Obiectivul programului îl reprezintă acordarea unui sprijin financiar deţinătorilor publici şi privaţi de terenuri agricole și neagricole şi formelor asociative ale acestora pentru împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite.

Solicitanți eligibili: Beneficiarii schemei sunt deţinătorii publici şi privaţi de teren agricol şi neagricol şi formele asociative ale acestora.

Activități eligibile: 

a) trupuri de pădure pe terenurile agricole și neagricole;

b) perdele forestiere de protecţie pe terenurile agricole și neagricole.

Sprijinul financiar se acordă ca valoare fixă, reprezentată de costuri standard pe hectar pentru împădurire și compensarea pierderilor de venit agricol, după cum urmează:

  • Prima de înfiinţare a plantaţiilor forestiere, care acoperă şi costurile cu elaborarea proiectului tehnic de împădurire și împrejmuire a plantaţiei, denumită Prima 1;
  • Prima anuală acordată pe unitatea de suprafaţă, pentru acoperirea costurilor de întreţinere (maximum 6 ani) și îngrijire a plantaţiei forestiere (maximum 2 ani), precum şi pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi, pentru o perioada de 12 ani, denumită Prima 2.

Valoarea grantului: Maxim 7.000.000 euro.

Contribuția beneficiarului:

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României.

Termen limită: 11 decembrie 2020.

Informații suplimentare:
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/prima-impadurire-sesiunea-5 

Anexe:
Anunț lansare_sM_8.1_Sesiunea_5
Ghidul_solicitantului_Masura_8_Sesiunea_5
Procedura_operationala_Masura_8_Sesiunea_5