Implementarea tehnologiilor avansate post-recoltă pentru promovarea exporturilor de prune și struguri de masă pe piața Uniunii Europene

Program de finanțare: Implementarea tehnologiilor avansate post-recoltă pentru promovarea exporturilor de prune și struguri de masă pe piața Uniunii Europene.

Obiectivul programului: Acordarea granturilor pentru producătorii și exportatorii de prune și struguri de masă și organizațiilor lor (precum grupurile de producători) pentru implementarea tehnologiilor avansate post-recoltă care vor facilita conformarea cu cerințele specifice ale importatorilor din piața Uniunii Europene și vor contribui la creșterea exporturilor de prune și struguri de masă către această piață.

Solicitanți eligibili: Întreprinderi agricole și cooperative; rețele/grupuri de producători și asociații; alte companii și/sau grupuri de afaceri.

Activități eligibile:

  • Linii și echipamente specializate pentru ambalarea produselor conform specificațiilor importatorilor, precum „produs ambalat în vrac lăzi egalizate (aceiași greutate)”, „produs ambalat în caserole” sau „produs ambalat în flowpack”;
  •  Linii de producere a lăzilor de lemn cu bară orizontală;
  • Instalații și echipamente necesare integrării în sistemele de tip pooling a lăzilor returnabile de plastic (IFCO, Europool, etc.).
  • Alte tehnologii post-recoltă complementare care pot contribui la sporirea exporturilor de prune și struguri de masă către UE și alte piețe noi, precum pungi MAP, covorașe de absorbție a etilenei, echipamente de înregistrare a temperaturii și umidității relative, etc.

Proiectul APM anticipează acordarea de 3-4 granturi în valoarea totală de 2,700,000 MDL în cadrul acestei activități, în care beneficiarii selectați vor primi sume individuale între 600,000 MDL și 900,000 MDL. Suma finală de atribuire va depinde de activitățile de finanțare și de negocierea finală, însă poate fi mai mică sau mare decât suma stipulată mai sus per beneficiar. Mărimea finală a grantului va lua în considerare activitatea și experiența anterioară a solicitantului.

Cel puțin un grant este rezervat pentru solicitanții din UTA Găgăuzia, Taraclia și localități din raioanele adiacente de-a lungul Drumului European E584, cu condiția corespunderii propunerii cu obiectivele acestei solicitări și a recomandărilor „Studiului de fezabilitate privind necesitățile de modernizare a infrastructurii post-recoltare în UTA Gagauzia și Taraclia” efectuat de către Proiectul APM.

Valoarea grantului: Maxim 900.000 lei.

Contribuția beneficiarului: Variabilă.

Finanțator: USAID.

Informații suplimentare: grants@moldovaagro.com

Anexe:
1. Apel de finanțare RFA_022
2. Anexa A. Formularul cererii de grant RFA_022
3. Anexa B. Formularul bugetului pentru solicitarea grantului RFA_022
4. Anexa C. Formularul de auto-evaluare
5. Anexa D. Certificari obligatorii
6. Anexa E. Prevederi standard