Infrastructura de inovare și transfer tehnologic

Program de finanțare: Infrastructura de inovare și transfer tehnologic  

POR Peogramul Operațional Regional, AP 1, PI 1.1, Operațiunea A

Obiectivul programului: Dezvoltrea entităților de inovare și transfer tehnologic (ITT) din mediul urban şi rural, în domeniile de specializare inteligentă naţionale şi/ sau regionale.

Solicitanți eligibili: Unităţi şi instituţii de drept public, unităţi şi insituţii de drept privat, forme asociative între acestea. Solicitantul/ liderul de parteneriat/ membrul parteneriatului trebuie să fi depus scrisoarea de intenţie în cadrul apelului regional cu privire la exprimarea interesului pentru prezentul apel.

Activități eligibile:

 • Crearea şi dezvoltarea infrastructurilor de inovare şi transfer tehnologic (ITT), respectiv construcţia, extinderea şi dotarea cu echipamente și software necesare
 • Achiziționarea de servicii de transfer tehnologic specifice (altele decât cele oferite de angajații centrelor de inovare și transfer tehnologic).

Proiectul/ activităţile principale ale acestuia trebuie să fi constituit obiectul scrisorilor de intenţie, conform mecanismului de implementare a axei prioritare 1.

Valoarea grantului: Minim 100.000 euro, maxim 3.000.000 euro.

În cazul în care proiectul cuprinde doar componenta de minimis: Minim 100.000 euro; Maxim 200.000 euro.

Contribuția beneficiarului

Pentru componenta de ajutor regional:

      • Minim 50% în cazul întreprinderilor mari
      • Minim 40% în cazul întreprinderilor mijlocii
      • Minim 30% în cazul întreprinderilor mici si micro

Pentru componenta de ajutor de minimis: Minim 10% .

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României.

Ultimul apel lansat: 20 februarie 2019, ora 12:00

Informații suplimentare: http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/   

Anexe:

Ghidul specific modificat 1.1.A
Anexa 10.1– Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii
Anexa 10.4 – Formularul cererii de finanțare
Anexa 10.5 – Clauze specifice prezentului apel de proiecte (model orientativ)
Model B – Declaraţia de eligibilitate
Model D – Declarație de angajament
Model L – Declaratie privind realizarea de modificări pe parcursul procesului de evaluare și selecție
Cheltuieli eligibile-Infrastructura de inovare și transfer tehnologic