Inițiative educaționale în sectorul strugurilor de masă

Program de finanțare: Inițiative educaționale în sectorul strugurilor de masă.

Obiectivul programului: Sprijinirea inițiativelor care sporesc oportunitățile educaționale cu acoperire regională și națională în sectorul strugurilor de masă care vor disemina informații privind cele mai bune abordări tehnologice și manageriale către un număr cât mai mare de viticultori și alte entități implicate în lanțul valoric al strugurilor de masă, cu scopul de a crește competitivitatea sectorului și de a valorifica întreg potențialul oportunităților existente pe piețele de export, în special Uniunea Europeană.

Solicitanți eligibili: Solicitanții trebuie să fie înregistrați în calitate de entitate juridică profit și/sau nonprofit în conformitate cu legislația Republicii Moldova, creată și recunoscută în mod oficial de către autoritățile moldovene competente și conformă cu toate reglementările civile și fiscale aplicabile. Solicitanții din regiunea transnistreană și/sau UTA Gagauzia, care îndeplinesc cerințele de mai sus sînt încurajați să aplice.

Activități eligibile:

În măsura posibilităților activitățile propuse trebuie să țintească o audiență cât mai largă, la nivel regional sau național. Activitățile ilustrative includ, dar nu se limitează la:

  • Conceptualizarea și pilotarea abordărilor inovative în prestarea serviciilor de extensiune (de exemplu, utilizarea tehnologiilor informaționale;
  • Cursuri intensive de formare/instruire;
  • Vizite de studiu locale și internaționale, pentru aprofundarea anumitor aspecte prezentate la cursurile de instruire;
  • Elaborarea de materiale de instruire, precum ghiduri sau materiale educaționale multimedia;
  • Evenimente educaționale de mare amploare, precum ar fi conferințele naționale și regionale;
  • Campanii sau evenimente de promovare a antreprenoriatului sau investițiilor, cu accent asupra atragerii tinerilor în acest sector;
  • Alte activități educaționale care vor încuraja diseminarea informației unui public cât mai larg.

Proiectul APM anticipează acordarea în cadrul acestui Apel de finanțare a aproximativ 800,000.00 MDL. Se estimează că suma acordată pentru fiecare grant va varia între 300,000.00 și 600,000.00 MDL, dar va depinde de activitățile de grant propuse și negocierea finală, și poate fi mai mică sau mai mare decît suma indicată mai sus

În scopul demonstrării angajamentului față activitate, contribuția solicitantului trebuie să reprezinte cel puțin 20% din valoarea totală a activității. Contribuțiile potențialilor beneficiari ar putea fi prezentate în numerar sau în natură (de exemplu, echipamente, materiale noi, cofinanțarea activităților propuse etc.) și pot propune, de asemenea, idei de cofinanțare din partea terților din sectorul public sau privat (contribuțiile provenite din fondurile USAID destinate pentru alte proiecte nu se acceptă ca contribuție). Solicitanții trebuie să prezinte informații depline cu privire la toate finanțările anterioare și actuale din partea terților (cum ar fi IFAD, MAC-P, AIPA sau alți donatori) și să indice ce fonduri au fost utilizate, precum și cerințele privind cota parte pe care le-au avut/au în baza contractelor de atribuire a granturilor de către terțe părți. Proiectul APM își rezervă dreptul de a solicita toate documentele relevante și de a efectua verificările de referință ale tuturor surselor de finanțare actuale și anterioare din partea unor terțe părți. Necomunicarea informațiilor despre finanțarea primită din partea terților poate duce la descalificarea solicitantului.

Valoarea grantului: Maxim 600.000 lei.

Contribuția beneficiarului: Minim 20%.

Finanțator: USAID.

Informații suplimentare: grants@moldovaagro.com

Anexe:
1. Apel de finanțare – RFA_031 Inițiative educaționale struguri de masă_2020
2. Anexa A. Formularul cererii de grant_RFA_031_RO
3. Anexa B. Formularul bugetului RFA_031
4. Anexa C. Formularul de autoevaluare
5. Anexa D. Confirmări obligatorii și alte declarații
6. Anexa E. Prevederi standard