Inițierea parteneriatelor pentru dezvoltarea forței de muncă în sectorul agricol de înaltă valoare

Program de finanțare: Parteneriate pentru dezvoltarea forței de muncă în sectorul agricol de înaltă valoare

Obiectivul programului: Proiectul USAID Agricultură performantă în Moldova (APM) intenționează atribuirea granturilor pentru desfășurarea unor activități inovatoare care vor iniția și implementa parteneriate pentru dezvoltarea forței de muncă în sectorul agricol de înaltă valoare.

Solicitanți eligibili:

 • Solicitanții trebuie să fie înregistrați în calitate de entitate juridică (profit și/sau non-profit) în conformitate cu legislația Republicii Moldova, recunoscută și cu reputație bună în fața autorităților relevante din Republica Moldova și să respecte toate regulamentele civile și fiscale aplicabile.
 • Solicitanții care au beneficiat anterior de finanțare în cadrul proiectului APM, sunt eligibili să solicite acordarea în cadrul acestui RFA, dar în cazul notării similare între două sau mai multe aplicații și disponibilitate limitată de finanțare, fondul va acorda prioritate entităților care anterior nu au primit finanțare sau resurse mai puține, de la APM;
 • În cadrul acestui RFA, solicitanții pot depune o singură cerere de grant pentru fiecare organizație.
 • Solicitanții vor avea un sistem bine pus la punct de gestionare financiară și administrativă, precum și proceduri tehnice și politici adecvate și vor dispune de un sistem de control intern ce asigură protecția activelor; protecția împotriva fraudei, a risipei și abuzului; și va susține realizarea scopurilor și a obiectivelor proiectului. APM va efectua evaluarea acestui criteriu înainte de acordarea finanțării.
 • Pentru orice sumă(e) a grantului care rezultă din prezenta solicitare și care este în altă formă decât în natură sau în cazul în care echivalentul monetar al grantului în monedă locală este echivalent cu 25,000 dolari SUA sau mai mult, solicitanții vor fi obligați să prezinte un număr conform Sistemului de Numerotare Universal pentru Date (DUNS) în momentul obținerii sumei grantului. Dacă solicitantul dispune deja de un număr DUNS, acesta trebuie să fie inclus în aplicație. În caz contrar, solicitanților li se va cere să obțină numărul DUNS înainte de semnarea acordului de grant. APM va acorda asistență solicitanților selectați în procesul de obținere a numărului DUNS. Numărul DUNS poate fi obținut online la http://fedgov.dnb.com/webform/pages/CCRSearch.jsp.
 • Proiectul va colabora cu solicitantul selectat pentru a elabora un plan de branding și marcare care va fi anexat la acordul de grant.

Activități eligibile:

Activitățile ilustrative potențiale ce pot fi sprijinite sunt următoarele, dar nu se limitează la următoarele:

  • Parteneriate instuționale pentru desfășurarea stagiilor de practică între instituții de învățământ- companii private;
  • Inițiative pentru crearea stagiilor de practică și ucenicii sau alte oportunități educaționale integrate, plasând tinerii în companii agricole de producere, companii IT care activează și în domenii aferente agriculturii, furnizori de echipamente și utilaj agricol, etc.;
  • Programe de formare sau inițiative de formare de scurtă durată („Tabere de instruire”) pentru formarea la tineri a competențelor specifice solicitate de sectorul privat (precum ar fi GLOBAL G.A.P., administratori/manageri responsabili pentru implementare sau specialiști în marketing), care la rândul lor sunt de acord să angajeze participanți care finalizează programul de formare;
  • Programe educaționale/ Formare profesională continuă pentru angajații companiilor care implementează tehnologii și practici inovatoare în sectorul agricol cu valoare înaltă;
  • Activități de consolidare a competențelor “soft” (abilități sociale, aptitudini de comunicare, gândire complexă, negociere, soluționarea problemelor) orientate spre tineri, ca inițiative extracurriculare cu implicarea instituțiilor de învățământ și a companiilor din sectorul privat;
  • Startup-uri cu inițiative de mentorat, prin conectarea tinerilor cu oamenii de afaceri din regiunile respective și/sau pentru a iniția în parteneriat cu instituțiile financiare activități bilateral avantajoase;
  • Incubator agribusiness (în domeniul agricol), care ar oferi studenților și tinerilor posibilitatea de a elabora planuri de afaceri, de a stabili legături cu oamenii de afaceri din sectorul privat, de a avea acces la resursele funciare, furnizori din domeniu și instituții financiare;
  • Evenimente pentru tineri / studenți (de ex: conferințe, concursuri de aptitudini, hackathoane etc.) cu implicarea companiilor private și/sau evenimente pentru a promova parteneriate între instituții de învățământ și companii private;
  • Activități generatoare de venit (de ex: elaborarea și implementarea cursurilor de scurtă durată, a serviciilor pentru agricultori) inițiate de școlile agricole în parteneriat cu companiiile private;
  • Platforme regionale de comunicare pentru dezvoltarea forței de muncă/a dialogului social/ mese rotunde care implică instituții de învățământ agricol, entități reprezentante ale pieței muncii, companii private și/sau administrații locale;
  • Beneficiarii selectați vor fi obligați să transmită datele de monitorizare și evaluare în momentul acordării grantului și periodic pe parcursul desfășurării proiectului până în noiembrie 2021. Datele necesare vor varia în funcție de fiecare grant și vor fi explicate fiecărui beneficiar înainte de acordarea grantului.
  • Beneficiarii selectați vor fi obligați să implementeze măsuri relevante de atenuare a mediului în conformitate cu un document prescris ca parte a acordului de finanțare. Proiectul APM poate solicita achiziționarea de materiale adecvate (cum ar fi echipamentele de protecție personală, coșuri pentru deșeuri/reciclare etc.) ca parte a contribuției beneficiarului. Beneficiarii trebuie să se angajeze să-și implementeze practicile comerciale într-o manieră ecologică și să respecte standardele internaționale și locale.

Proiectul APM anticipează acordarea în cadrul acestui Apel de finanțare a aproximativ 700,000.00 MDL. Se estimează că suma acordată pentru fiecare grant va varia între 150,000.00-350,000.00 MDL, dar va depinde de activitățile de grant propuse și negocierea finală, și poate fi mai mică sau mai mare decît suma indicată mai sus.

Valoarea grantului: Maxim 350.000 lei.

Contribuția beneficiarului: Minim 10% în cazul ONG-urilor, iar în cazul companiilor private – minim 30%.

Finanțator: USAID.

Informații suplimentare: grants@moldovaagro.com

Anexe:
1. Apel de finanțare RFA_024
2. Anexa A. Formularul cererii de grant RFA_024
3. Anexa B. Formularul bugetului pentru RFA_024
4. Anexa C. Formularul de autoevaluare
5. Anexa D. Confirmări obligatorii și alte declarații
6. Anexa E. Prevederi standard

Workforce Skills and Needs Assessment_RO