Inovare prin formare

Program de finanțare: Inovare prin formare
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 3, OS 3.12 Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților

Obiectivul programului: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților.

Solicitanți eligibili: Întreprinderi mari, constituite ca societăți comerciale.

Activități eligibile:

 • Acțiuni care vizează angajații din întreprinderile mari care își desfășoară activitatea în din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
   1. Furnizarea de programe de formare profesională destinate angajaților din sectoarele prioritare;
   2. Elaborare de planuri de învățare și dezvoltare cu accent pe reducerea sau eliminarea neconcordanțelor dintre competențele, abilitățile și cunoștințele angajaților și cele necesare în perspectiva adaptării la schimbare, etc. – activitate obligatorie;
   3. Evaluare/validare și certificare pentru recunoaşterea competențelor aferente cerințelor locurilor de muncă. Se vor sprijini angajații pentru validarea cunoștințelor dobândite anterior – activitate obligatorie.
 • Acțiuni care vizează angajatorii din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI – activitate obligatorie. Dezvoltarea unui sistem propriu de formare profesională la nivelul angajatorului prin introducerea de programe de învățare la locul de muncă:
    1. Analiza nevoilor de formare;
    2. Dezvoltare de curriculă, elaborare de planuri de formare, etc.;
    3. Dezvoltare de module de formare în domeniile prioritare ale întreprinderii pe platforme de e-learning.

Valoarea grantului: Maxim 500.000 euro

Contribuția beneficiarului: Variabilă

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României.

Utlimul apel lansat: 20 decembrie 2018, ora 16:00.

Informații suplimentare:
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/433/am-pocu-anunţă-lansarea-spre-consultare-publică-a-ghidului-solicitantului-”inovare-prin-formare”-ap3-pi-10iii-os-3-12

Anexe:
Inovare prin formare (anexe)
GS CS Inovare prin formare10 iii_3.12_10.2018 revizuit
Cheltuieli eligibile – Inovare prin formare
Anexa 1 – Definițiile indicatorilor Juridic
Anexa 2 – Grila de conformitate si eligibilitate formare_3.12
Anexa 3 – Criterii de evaluare si selectie_3.12 FINAL
Anexa 4 – Cadrul legal si strategii
Anexa 5 Schema aj stat_3.12 anexa ordin 931_17.09.2018
Anexa 5- ordin_931_aprobare schema aj stat 3.12
Anexa 6 Lista CAEN revizuita 13.09.2018 rev
ANEXA 6bis
Anexa 7 – Declaratie incadrare in categoria intreprinderilor MARI
Anexa 8 – Declaratie NEincadrarea intreprinderi in dificultate Juridic 13.09.2018
Anexa 9 – Declaratie certificare efect stimulativ
Anexa 10 – Instructiuni completare cerere _intreprinderi competitive
Anexa 11 – Declaratie asigurarea sustenabilitatii masurilor
Anexa 12 SIDDDD
Anexa 13.1 – UAT ITI DD
Anexa 13.2 – Cerere de acordare a avizului de conf cu SIDDDD
Anexa 13.3 – Fisa generala proiect ptr care se solicita avizare
Anexa 13.4 – Declaratie conformitate a fisei generale cu cererea de finantare
Anexa 13.5 – Schema relationala SIDDDD-Obiective Strategice- Pilon – Domeniu-Obiectiv Sectorial_09.05.2018
Anexa 13.6 – Indicatori de minitorizare SIDDDD