Valori adăugate generate de sectorul TIC și a inovării prin dezvoltarea de clustere

Program de finanțare: Inovare prin formare

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 3, OS 3.12 Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților

Obiectivul programului: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților.

Solicitanți eligibili: Întreprinderi mari, constituite ca societăți comerciale.

Activități eligibile:

Acțiuni care vizează angajații din întreprinderile mari care își desfășoară activitatea în din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

   • Furnizarea de programe de formare profesională destinate angajaților din sectoarele prioritare;
   • Elaborare de planuri de învățare și dezvoltare cu accent pe reducerea sau eliminarea neconcordanțelor dintre competențele, abilitățile și cunoștințele angajaților și cele necesare în perspectiva adaptării la schimbare, etc. – activitate obligatorie;
   • Evaluare/validare și certificare pentru recunoaşterea competențelor aferente cerințelor locurilor de muncă. Se vor sprijini angajații pentru validarea cunoștințelor dobândite anterior – activitate obligatorie.

Acțiuni care vizează angajatorii din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI – activitate obligatorie. Dezvoltarea unui sistem propriu de formare profesională la nivelul angajatorului prin introducerea de programe de învățare la locul de muncă:

    • Analiza nevoilor de formare;
    • Dezvoltare de curriculă, elaborare de planuri de formare, etc.;
    • Dezvoltare de module de formare în domeniile prioritare ale întreprinderii pe platforme de e-learning.

Valoarea grantului: Maxim 500.000 euro

Contribuția beneficiarului: Variabilă

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României.

Ultimul apel lansat: 20 decembrie 2018, ora 16:00.

Informații suplimentare:
 http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/12/apeluri-poc-pi2-2-os2-2-acţiune-2-2-1-sprijinirea-creșterii-valorii-adaugate-generate-de-sectorul-tic-şi-a-inovării-în-domeniu-prin-dezvoltarea-de-clustere?filter_order=col78 

Anexe:

Sprijinirea creșterii valorii adăgate generate de sectorul TIC (anexe)
Ghidul solicitantului 2.2.1 final
Anexa 0 Domenii de aplicare 31.08.2018
Anexa 1 ModelSolicitareFinantare 31.08.2018
Anexa 2 Declaratie incadrare intreprindere și calcul legături 05.09.2018
Anexa 3 Acord de parteneriat 31.08.2018
Anexa 4 Declaratie privind conflict de interese 31.08.2018
Anexa 5 Eligibilitate TVA 31.08.2018
Anexa 6 Declaratie eligibilitate 31.08.2018
Anexa 7 Declaratia angajament 31.08.2018
Anexa 8 Declaratie de minimis 31.08.2018
Anexa_9_model_bugete_24.10.2018
Anexa 10 Plan de afaceri 31.08.2018
Anexa 11 Studiu fezabilitate 31.08.2018
Anexa 12 Contract finantare POC cu anexele aferente 05.09.2018LAV
Cheltuieli eligibile – valori adăugate generate de sectorul TIC