Inovarea industriei verzi, creștere albastră și TIC

Program de finanțare: Programul Dezvoltarea IMM-urilor din România. Domenii de interes: Inovarea industriei verzi, creștere albastră și TIC.
(MECANISMUL FINANCIAR AL SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN 2014-2021)

     1. Obiectivul programului:

Creșterea competitivității întreprinderilor din România în cadrul domeniilor de interes: Inovația industriei verzi, Creștere Albastră și Tehnologia Informației și Comunicațiilor.

     2. Solicitanți eligibili:

Pentru Schema pentru proiectele individuale:

  • IMM-urile și întreprinderile mari, care nu dețin mai mult de 25% din proprietatea publică.

Pentru Schema de granturi mici:

  • IMM-uri  
  • Organizațiile neguvernamentale (ONG-uri) care desfășoară activități economice.

Parteneri eligibili: orice entitate privată sau publică, comercială sau necomercială, înregistrată ca persoană juridică într- unul dintre statele donatoare (Islanda, Liechtenstein și Norvegia) sau în România.
     3. Activități eligibile:

Programul va finanța proiecte propuse de întreprinderile din România într-una din cele trei domenii de interes:

  • Inovația industriei verzi;
  • Creșterea albastră;
  • TIC.

     4. Valoarea grantului:

Schema pentru proiectele individuale:

  • Valoarea minimă solicitată: 200.000 euro
  • Valoarea maximă solicitată: 2.000.000 euro

Schema de granturi mici

  • Valoarea minimă solicitată: 50.000 euro
  • Valoarea maximă solicitată: 200.000 euro

     5. Contribuția beneficiarului: Variabilă.

     6. Finanțator: Islanda, Liechtenstein, Norvegia.

     7. Termen limită: 1 noiembrie 2018, ora 13:00.

     8. Informații suplimentare:
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/Romania/

    9. Anexe:

Inovarea industriei verzi, creștere albastră și TIC (anexe)
Ghidul solicitantului – call_smes growth romania_ro
01_expected_outcomes_and_outputs_v.1.6_ro
02_detailed_activity_budget_v.1.3
03_disbursement_plan_v.1.1
04_project_implementation_plan_v.1.1
05_procurement-plan-template_v.1.0
06_letter-of-commitment_v.1.0
07_business-plan-template_v.1.0
08_draft_partnership-agreement_v.1.1
09_cvs_project-management-team_v.1.0
11_self-declaration-re.-undertaking-in-difficulty_v.1.0
12_self-declaration_clean_criminal_and-tax_record_v.1.0
er_1_standardterms_and_conditions_2014-2021 er_2_project-assessment-criteria-and-methodology_v.1.0 er_3_guidelines_cross-cutting-issues-and-good-business-practice er_4_communication-guidelines_ro er_5_guidance_to_the_apllication_form_ro er_6_conversion_guidelines_for_emissions er_7_comprehensive_glossary_of_terms_in_2018-10-03