Întreprinderi competitive

Program de finanțare: România profesională – Întreprinderi competitive
(PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 3, PI 8.v, OS 3.8)

Obiectivul programului: Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.

Solicitanți eligibili: Întreprinderi mari constituite conform Legii nr. 31/1990 – Legea societatilor comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Activități eligibile:

Formare profesională pentru managerii si angajații care își desfășoară activitatea in departamentele de resurse umane, cu următoarele componente:

  • Organizarea și derularea de programe de formare profesională pentru manageri
    și/sau activități de business coaching și/sau activități de tip “workshop”, “seminarii”, “conferințe”, “prelegeri”, “evenimente de informare”, cursuri acreditate de Project Management Institute (de exemplu “PMP” (Project Management Professional), CAPM (Certified Associate in Project Management, etc.), cursuri “mini MBA” (Master of Business Administration), precum și alte tipuri de cursuri relevante pentru atingerea obiectivelor menționate mai jos – activități relevante și obligatorii.
  • Organizarea și derularea de programe de formare profesională pentru angajații din departamentele de resurse umane (cum ar fi de exemplu cursurile de perfecționare/specializare în ocupațiile “Manager resurse umane”, “Inspector resurse umane” și alte cursuri, pentru care furnizorul de formare profesională este autorizat în conformitate cu OG nr.129/31.08.2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicată, sau cursuri informale recunoscute la nivelul întreprinderii) și/sau activități de tip “workshop”, “seminarii”, “conferințe”, “prelegeri”, “evenimente de informare”, precum și alte tipuri de cursuri relevante pentru atingerea obiectivelor menționate mai jos – activități relevante și obligatorii.

Valoarea grantului: Valoarea maximă a ajutorului de stat pentru un proiect de formare este de 250.000 euro. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 500.000 euro.

Contribuția beneficiarului:  Maxim 50%.   
40% – dacă formarea se adresează lucrătorilor cu handicap sau lucrătorilor defavorizați.

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României.

Ultimul apel lansat: Depunerea este continuă în intervalul 17 iulie, ora 16.00, până la data de 18 noiembrie 2019, ora 16.00.

Informații suplimentare: http://mfe.gov.ro/event/romania-profesionala-intreprinderi-competitive-2/

Anexe:
POCU – Romania profesională (anexe arhivate)
ORDIN GS 3.8_IULIE 2019
GS CS 3.8_Romania profesionala_intreprinderi competitive_relansare iulie 2019
Anexa 1 – Definițiile indicatorilor 3.8_întreprinderi competitive_iulie 2019
Anexa 2 – Grila de conformitate și eligibilitate_3.8-întreprinderi competitive_iulie 2019
Anexa 3 – Criterii de evaluare și selecție_iulie 2019
Anexa 4 – Cadrul legal și strategii relevante 3.8_întreprinderi_iulie 2019
Anexa 5 – Schema de ajutor inițială și revizuită
Anexa 6 – Declaratie incadrare in categoria intreprinderilor MARI iulie 2019
Anexa 7 – Declaratie NEincadrarea intreprinderi in dificultate_Reg.UE 651-2014_iulie 2019
Anexa 8 – Declaratie certificare efect stimulativ iulie 2019
Anexa 9 – Lista CAEN
ANEXA 9bis Lista aferentă domeniilor si subdomeniilor de specializare inteligenta si sănătate
Anexa 10 – Instructiuni completare cerere _intreprinderi competitive_iulie 2019
Anexa 11 – Declaratie asigurarea sustenabilitatii masurilor_iulie 2019
Anexe ITI GS CS 3.8