Întreprinderi Sociale

Program de finanțare: Sprijin pentru înființare de întreprinderi sociale
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 4, OS 4.16 Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto – sustenabilă

Obiectivul programului: Acordarea de sprijin pentru înființarea de structuri de economie socială.

Solicitanți eligibili: Entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale, atât ca beneficiar unic, cât și în parteneriat, inclusiv în parteneriat cu autorități publice centrale sau locale.

Alte entități relevante – furnizori de formare profesională autorizaţi publici şi privaţi, furnizori de servicii de ocupare acreditați publici și privați, furnizori de servicii sociale, organizaţii sindicale şi organizații patronale, asociaţii profesionale, camere de comerț și industrie, ONG-uri.  

Activități eligibile: Acţiunile vor avea drept scop asigurarea sprijinului necesar pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale, inclusiv de întreprinderile sociale de inserție. Totodată, antreprenorii din domeniu, din cadrul entităților nou înființate, vor putea beneficia de activități de consiliere/consultanță în domeniul antreprenoriatului și formare inclusiv în domeniul social.

Etape de implementare:

Etapa I – Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale;
Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri şi monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale.

Valoarea grantului: Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 3.000.000 euro.

Contribuția beneficiarului: Variabilă

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României.

Ultimul apel lansat: 15 ianuarie 2019, ora 16:00

Informații suplimentare:
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/523/am-pocu-lansează-apelul-de-proiecte-„sprijin-pentru-înființarea-de-întreprinderi-sociale”-ap-4-pi-9-v-os-4-16?start=20

Anexe:

Sprijin_pentru_intreprinderi_sociale_PUBLICARE_23.08.2018
GHID SOLIDAR START-UP_09.08.2018 obs Juridic_
Anexa 1 – Grila de conformitate si eligibilitate_4.16 (3)
Anexa 2 – Criterii de evaluare si selectie
Anexa 3 – Contract de subventie_4.16_22.08.2018 juridic
Anexa 4 – Instructiuni privind completarea CF_SOLIDAR 4.16
Anexa 5 – Ordin si schema de minimis
Anexa 6 – Model declaratie privind asumarea responsabilitatii sustenabilitate
Anexa 7- Definitiile indicatorilor specifici obs Juridict
Anexa 8 – Cadrul legal si strategii relevante_SOLIDAR INFIINTARE 4.16 (1)