Învelișuri de ierburi – 700 USD/ha (IFAD VII)

Program de finanțare: Granturi pentru înfiinţarea şi reabilitarea învelişurilor de ierburi

Obiectivul programului:Va fi oferit suport investiţional pentru susţinerea activităţilor de restaurare sau înfiinţare a învelişurilor de ierburi. Învelişurile de ierburi contribuie semnificativ la reducerea eroziunii solului, pierderii umidităţii din sol, asigurând astfel o productivitate agricolă mai bună.

Solicitanți eligibili:

 • Autorităţile Publice Locale (APL);
 • Întreprinderile agricole şi grupurile de întreprinzători de orice formă organizatorico-juridică care sunt înregistrate şi activează în zona rurală a ţării. Institutele de cercetări, universităţile şi colegiile agrare, staţiile de cercetări tehnice şi didactice, care aparțin totalmente statului, cât şi întreprinderile înregistrate în Chişinău sau Bălţi, dar care deţin terenuri agricole şi desfăşoară activităţi în zona rurală.

Criteriile de eligibilitate pentru beneficiari:

Pentru întreprinderile/instituţiile agricole:

 • Să fie unităţi economice, să posede certificat de înregistrare a entității economice sau a persoanelor fizice (gospodării ţărăneşti sau întreprinderi individuale) și să dețină o activitate agricolă în zona rurală a Republicii Moldova. Sunt eligibile pentru finanţare şi entităţile înregistrate în orașele Chișinău și Bălți, dar care au teren agricol şi desfăşoară activitatea în zonele rurale;
 • Institutele de cercetări, universităţile şi colegiile agricole, instituţiile tehnico-didactice de cercetare care aparţin totalmente statului, sunt entităţi legale, deţin certificate de înregistrare a instituţiei, inclusiv cele înregistrate în orașele Chișinău și Bălți, dar care au teren agricol şi desfăşoară activitatea în zonele rurale;
 • Să asigure o cofinanțare în valoare bănească de cel puțin 50% din costul total al serviciilor de reabilitare/ înființare a învelişurilor de ierburi;
 • Să posede documente, care atestă că întreprinderea deține în proprietate sau arendează teren agricol destinat folosirii în calitate de păşuni (contracte de arendă înregistrate la primărie pe un termen de minim 5 ani, conform modificărilor la Legea privind administraţia publică locală (HG nr. 436 din 2006), prin Legea nr. 06 din 8.02.2018) care necesită măsuri de reabilitare sau terenuri pe care intenționează să înființeze învelişuri de ierburi noi;
 • Să posede documente, care atestă că întreprinderea deține în proprietate plantaţii de vii şi livezi pe care se planifică înfiinţarea învelişurilor de ierburi între rânduri, inclusiv pe teren plat.

Activități eligibile:

 • Înierbarea plantațiilor multianuale;
 • Înierbarea pășunilor comunale;
 • Reabilitarea terenurilor degradate;
 • Îmbunătățirea/decontaminarea terenurilor poluate.     

Valoarea granturilor: Pentru lucrări de reabilitare şi înființare a învelișurilor de ierburi, suma grantului va fi de până la 700 USD/ha, iar suprafața propusă nu va depăși 10 ha.

Contribuția beneficiarului: Variabilă.

Finanțator: UCIP – IFAD.

Termen limită: 2023.

Informații suplimentare:
http://ucipifad.md/services/granturi/Granturi-pentru-nfiinarea-i-reabilitarea-nveliurilor-de-ierburi/

Anexe:
cerere_plantatii_forestiere_teren_agricol_bazine_de_apa_30_martie_2018_fin_1 concurs_granturi_pt_reabilitarea_invelisurilor_de_ierburi_ifadvii