POIM 6.4 Investiții în congenerare de înaltă eficiență

Program de finanțare: Sprijinirea investițiilor în cogenerare de înaltă eficiență

PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE,
AP 6 Promovarea energiei curate şi eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon
O.S. 6.4 Creșterea economiilor în consumul de energie primară produsă în sisteme de cogenerare de înaltă eficiență

Obiectivul programului:

Promovarea de acțiuni de reducere a emisiilor de carbon și de creștere a eficienței energetice prin instalarea de noi capacități / modernizarea capacităților de cogenerare de înaltă eficiență.

Solicitanți eligibili:

Societățile comerciale din industrie care înregistrează consumuri energetice de peste 200 tep/an și care pot dovedi un necesar util de energie termică pentru procesele industriale cu o durată de minim 4.000 h/an. Reprezentantul desemnat al unui parc industrial care înregistrează consumuri energetice de peste 200 tep/an si care poate dovedi un necesar util de energie termică pentru procesele industriale cu o durată de minim 4.000 h/an pentru investițiile privind producția de energie prin cogenerare de înaltă eficiență, si care poate fi:

  • administratorul parcului;
  • distribuitorul de energie al parcului industrial.

Activități eligibile:

  • Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă (maximum 8 MWe) pe gaz natural şi biomasă;
  • Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă care utilizează gaze reziduale (maximum 8 MWe) provenite din procese industriale.

Valoarea grantului: Maxim 15.000.000 euro

Contribuția beneficiarului:

  • 20% din costurile eligibile ale proiectului, pentru microîntreprind eri și întreprinderile mici;
  • 30% din costurile eligibile ale proiectului, pentru întreprinderile mijlocii;
  • 40% din costurile eligibile ale proiectului pentru întreprinderile mari.

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României.

Termen limită: 01 iulie 2019, ora 13:00

Informații suplimentare:
http://www.fonduri-ue.ro/transparenta/declaratii/17-programe-operationale/2014-2020/poim/85-poim-ip-ghidb

Anexe

Investiții în congenerare de înaltă eficiență
POIM_Ghidul Solicitantului_OS 6.4 Cogenerare de inalta eficienta_mai 2017
Anexa 1. Cererea de finantare_OS 6.4
Anexa 1a. Model fisa de proiecte _OS 6.4
Anexa 1b. Conformitatea cu regulile de exceptare_OS 6.4
Anexa 2. Fisa de control _OS 6.4
Anexa 3. Grile verificare si evaluare_OS 6.4
Anexa 4. Modele de declaratii_OS 6.4
Anexa 5. Categorii de cheltuieli_OS 6.4
Anexa 6 Contract de finantare _OS 6.4
Anexa 7. Indicatorii de mediu_OS 6.4
Anexa 8. Metodologie calcul costuri eligibile_OS 6.4
Anexa 9. Zone de interventie_Iasi-Vaslui
Anexa 10 .Lista domeniilor eligibile_OS 6.4
Cheltuieli eligibile
Metodologie_de_verificare_intreprindere_in_dificutate
POIM_Ordin 2994_2017_aprobare Ghid OS 6.4 cogenerare de inalta eficienta