Investiții în exploatații pomicole

Program de finanțare: Programul Național de Dezvoltare rurală, Submăsura 4.1.a

Obiectivul programului: Creșterea competitivității exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înfiinţarea, modernizarea și/ sau extinderea unităţilor de procesare, înființarea de plantații pomicole, reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole.

Solicitanți eligibili: 

  • Fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate;
  • Grupurile de producători și cooperative (societăților cooperative agricole și cooperativelor agricole, constituite în baza legislației naționale în vigoare), care activează în sectorul pomicol, cu condiția ca investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri.

Activități eligibile: 

  • Reconversia plantatiilor existente, inclusiv costurile pentru defriăare, materiale de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și ploaie, echipamente de irigatii la nivelul exploatațiilor; 
  • Înființarea de plantații pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și ploaie; 
  • Înfiintarea de pepiniere pentru producerea de material de inmultire si material de plantare fructifer inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, plase antigrindina etc.; 
  • Înfiintarea, extinderea și/sau modernizarea sistemelor de depozitare, condiționare și ambalare, și a unităților de procesare la nivelul exploatației, inclusiv unități de procesare mobile;
  • Investițiile în înfiinţarea şi/ sau modernizarea instalațiilor pentru irigaţii şi în producerea energiei din surse regenerabile în cadrul fermei sunt eligibile cu condiția ca acestea să reprezinte o componentă secundară; 
  • Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică, prin utilizarea biomasei; 
  • Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, în scopul comercializării produselor în cadrul lanțurilor scurte; 
  • Altele. 

Valoarea grantului: Variabil.

Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

Contribuția beneficiarului: 50 %.

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României.

Termen limită: 15 august 2019, ora 16:00.

Informații suplimentare: 

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_pomicol_sm_4_1a_exploatatii_pomicole

Anexe:

Ghidul_Solicitantului_sM_4.1a_2019
Arhivă anexe necesare