Managementul durabil al terenurilor (MAC-P) – 20.000 $

Program de finanțare:  Managementul durabil al terenurilor – Proiectul Agricultură Competitivă în Moldova (MAC-P) 

Obiectivul programului: Compensarea condiționată a investițiilor efectuate de către producătorii agricoli eligibili în tehnologii și practici de management durabil al terenului, fapt ce va contribui semnificativ la promovarea progresivă a practicilor agricole prietenoase mediului în sectorul agro – industrial din Republica Moldova.

Solicitanți eligibili: Beneficiarii eligibili pentru granturile post – investiţionale destinate aplicării practicilor și tehnologiilor de management durabil al terenurilor sunt producătorii agricoli și fermierii individual, care corespund următoarelor criterii de eligibilitate:

  • este înregistrat conform legislației în vigoare; activează și realizează investiția pe teritoriul controlat de autoritățile Republicii Moldova, inclusiv pe teritoriul raionului Dubăsari, situat după traseul Rîbnița – Tiraspol, cu excepția or. Chișinău si Bălți, în modul stabilit de legislația în vigoare;
  • activează în sectorul agricol de cel puțin 3 ani;
  • a efectuat investiții (cheltuieli) eligibile, în conformitate cu obiectivele programului de granturi post-investiționale;
  • nu a efectuat investiția doar din surse de grant;
  • este proprietar al bunurilor mobile ce constituie obiectul investiției;
  • deține legal terenurile agricole în proprietate și/sau posesie (în baza contractelor de arendă, sub-arendă, comodat, etc., pe o perioadă de cel puțin 15 ani, în cazul plantațiilor multianuale și/sau cel puțin 3 ani pentru terenurile destinate cultivării altor produse agricole, începând cu anul 2017) pe care se vor aplica practicile de management durabil al terenurilor;
  • nu se află în proces de insolvabilitate;
  • nu este inclus în Lista de Interdicție a producătorilor agricoli;
  • nu are datorii la bugetul public național și local;
  • activează în conformitate cu legislația și standardele de mediu din Republica Moldova.

Activități eligibile:
Granturile post-investiţionale sunt destinate compensării cheltuielilor pentru procurarea de echipamente şi utilaje agricole performante care asigură conservarea solurilor, precum și pentru implementarea practicilor fito-ameliorative, hidrologice, anti-erozionale, agro-forestiere și silvo-pastorale de management durabil al terenurilor.

Valoarea grantului: Un grant va constitui până la 50% din valoarea investiţiei eligibile, cu un plafon de 20.000 dolari SUA per agricultor.

Alte facilități: Scutire de taxe vamale și/sau TVA la import conform Hotărârii Guvernului nr. 246 din 08 aprilie 2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte

Finanțator: Banca Mondială.

Informații suplimentare: Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură (AIPA)
Web: www.aipa.gov.md
Tel: 022 222 892
http://www.capmu.md/2017/01/ongoing-projects-mac-p/

Anexe:
Arhivă anexe
MAC-P_MDT_Manual_01022018rev
MDT_Anexa 1_Cererea_01022018
MDT_ANEXA 2_Declaratie
MDT_Anexa 3_Formularele de mediu_final
MDT_Anexa 4_MACP_MDT_Proces Verbal_01022018
MDT_Anexa 5 Justificarea costurilor_01022018
MDT_Anexa 6 Fisa de evaluare a invetitiei_01022018
MDT_Ghid pract. MDT – ACSA 2015
MDT_Presentation_MAC-P_2018_Bujor_MDT_rev_0