Facilitarea accesului la piețele de desfacere (MAC-P)

Program de finanțare: Facilitarea accesului la piețele de desfacere

Obiectivul programului: Crearea grupurilor de producători, sporirea competitivităţii producţiei horticole şi, în final, facilitarea şi diversificarea accesului pe pieţele de desfacere.

Solicitanți eligibili: Beneficiarii eligibili pentru granturile investiţionale sunt GRUPURILE DE PRODUCĂTORI, care s-au asociat pentru consolidarea investiţiilor vizând creşterea valorii adăugate a produselor horticole. Grupurile de producători constituite vor fi constituite din cel puțin 5 membri (persoane juridice și/sau persoane fizice) cu activitate individuală de cel puțin 3 ani în sectorul horticol.

Activități eligibile:

 • Case de ambalare și frigidere de păstrare a produselor horticole, inclusiv:
 • Arhitectura;
 • Structura metalică de rezistență;
 • Pardoseală elicopterizată frigorifică;
 • Utilaj și echipament frigorific pentru pre răcire/răcire, menținere a regimurilor de temperatură, umiditate şi atmosferă controlată (CO2 sau SO2);
 • Instalații electrice;
 • Utilaje și echipamente tehnologice pentru spațiile de expediție, recepție, spălare, sortare și ambalare;
 • Utilaje și echipamente tehnologice utilizate în complex sau separat pentru procesarea sau prelucrarea primară, inclusiv:
 • Utilaje de producere a sucurilor sau concentratului de suc din fructe, struguri și legume;
 • Utilaj și echipament pentru procesarea și prelucrarea primară/finită a fructelor de culturi nucifere (nuci, alune, migdale);
 • Utilaj și echipament pentru procesarea și prelucrarea primară / finită a cartofului;
 • Utilaj și echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru uscarea fructelor, strugurilor și legumelor;
 • Utilaj și echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru congelarea fructelor, strugurilor, legumelor și cartofilor.

Valoarea grantului: Un grant va constitui maxim 350 mii dolari SUA, dar nu mai mult de 50% din costurile eligibile. Totodată, grupurile de producători, anterior finanţate  în cadrul MAC-P, vor fi eligibile pentru accesarea granturilor suplimentare până la plafonul de 350.000 dolari SUA.

Alte facilități: Scutire de taxe vamale și/sau TVA la import conform Hotărârii Guvernului nr. 246 din 08 aprilie 2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte

Finanțator: Banca Mondială.

Informații suplimentare:
Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură (AIPA)
Web: www.aipa.gov.md 
Tel: 022 222 892
http://www.capmu.md/2017/04/linia-de-granturi-unu/ 

Anexe:
Arhivă anexe
APD_ANEXA 1_Cerere de finantare_final Horticultura
APD_Anexa 2_Studiul de fezabilitate
APD_ANEXA 3_Model Plan de Afaceri al GdP
APD_ANEXA 4_Evaluare de mediu
APD_ANEXA 5_Declaratie
APD_ANEXA 6_Grafic de implementare
APD_Presentation_MAC-P_program-de-granturi_13042017