Măsura 1. Investiții în exploatațiile agricole pentru restructurare și adaptare la standardele Uniunii Europene

Submăsura 1.1. Stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor şi a fructelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii şi tuneluri)

Sprijinul este acordat pentru compensarea parţială a costului, modulelor noi de sere, solarii, tuneluri, echipamentului, utilajului, materialului de construcţie şi de acoperire pentru sere, solarii şi tuneluri achiziţionate pe parcursul a ultimelor doi ani de subvenționare, precedenți, precum și anului în curs de subvenționare şi date în exploatare începând cu 1 noiembrie al anului precedent de subvenționare, materialului neţesut de tip AGRYL utilizat pentru acoperirea plantelor, inclusiv în câmp deschis.
Suprafaţa minimă eligibilă în cadrul prezentei măsuri constituie cel puțin 0,1 ha.
Valoarea sprijinului constituie:
• 50% – din costul modulelor de sere, echipamentului, utilajului, materialului de acoperire şi de construcție pentru sere, solarii, tuneluri;
• 30% – din costul materialelor de construcţie, acoperire, utilizate la reconstrucţia serelor, solariilor şi tunelurilor.
Suma maximă pentru un producător agricol este de 1,5 mil. lei.

Ghid_submăsura_1.1
Anexe submasura 1.1

Submăsura 1.2. Stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea, modernizarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, inclusiv a plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor pomicole

Sprijinul este acordat pentru: înfiinţarea plantaţiilor multianuale după cum urmează:
sM 1.2.P Plantaţii pomicole (inclusiv de culturi nucifere), plantaţii de arbuşti fructiferi şi de căpşun, plantaţii de culturi aromatice;
• livezi de măr – de la 3 000 lei/ha până la 70 000 lei/ha;
• livezi de cireș și prun altoit pe portaltoi vegetativ si dotate cu sisteme de irigare – de la 60 000 lei/ha, la 90 000 lei/ha;
• livezi de vişin şi cais, păr și gutui altoiţi şi dotate cu sisteme de susţinere şi irigare – 40 000 lei/ha;
• livezi de vişin, cireş, cais, prun, piersic, nectarin, precum şi păr, gutui – de la 15 000 lei/ha, la 20 000 lei/ha;
• livezi de nuc altoit, migdal şi alun – 18 000 lei/ha;
• plantaţii de cătină albă – 20 000 lei/ha;
• plantaţii de căpşun şi afin dotate cu sisteme de irigare prin picurare, inclusiv plantate pe teren protejat – 50 000 lei/ha;
• zmeur, mure – 60 000 lei/ha;
• coacăz, agriş si aronia – 30 000 lei/ha;
• trandafir de ulei – 6 000 lei/ha;
• levănţică, isop, jaleş – 4 000 lei/ha;

Anexe submasura 1.2.P

sM 1.2.V Plantaţii viticole, înființată în perioada primăvară-vară a anului de subvenționare:
• viţă de vie cu soiuri de struguri de masă – 40 000 lei/ha;
• viţă de vie cu soiuri de struguri pentru vin – de la 25 000 lei/ha, la 45 000 lei/ha;
• Producătorii agricoli pot beneficia de subvenții majorate în cazul înființării plantațiilor viticole cu soiuri de viţă de vie de struguri pentru vin (tehnice):
– destinate pentru producerea produselor vitivinicole cu IGP/DOP, care posedă paşaportul tehnic al proiectului agreat, printr-un aviz, de către asociaţia/uniunea cu IGP/DOP, în aria căreia este amplasată plantaţia viticolă respectivă – cu 5,0 mii lei/ha;
– înfiinţate cu soiuri autohtone (grupul Feteasca, Rara neagră, Viorica) – cu 5,0 mii lei/ha.

Anexe submasura 1.2 V

sM 1.2.S Instalarea sistemelor moderne de suporturi în plantaţiile multianuale.
• pentru instalarea/modernizarea sistemelor moderne de suporturi în plantaţiile viticole:
1. șpalier vertical cu pari din aliaje de metal şi dispozitive de fixare şi tensionare – 35 000 și 45 000 lei/ha;
2. șpalier vertical cu pari din lemn şi dispozitive de fixare şi tensionare – 25 000 și 30 000 lei/ha;
3. șpalier vertical obişnuit cu pari noi din beton armat sau lemn – 20 000 lei/ha.
• pentru instalarea sistemelor de suporturi în plantaţiile pomicole tinere – 50% din valoarea sistemului de suport, fără TVA, maxim 40 000 lei/ha;

Anexe submasura 1.2 S

sM 1.2.A Instalarea în plantaţiile multianuale a echipamentului antigrindină și antiploaie;
• pentru echipament antigrindină – 50% din valoarea echipamentului, maxim 100 000 lei/ha;
• pentru echipament antiploaie nou, 40% din valoarea:
1. plasei antiploaie, maxim 100 000 lei/ha;
2. plasei combinate – antiploaie și antigrindină, maxim 200 000 lei/ha.

Anexe submasura 1.2 A

sM 1.2.D Defrişarea plantaţiilor multianuale, începînd cu anul precedent celui de subvenționare
(excepție fiind plantațiile pomicole casate în anul 2015 și defrișate în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 705 din 20 octombrie 1995 privind modul de înregistrare la venituri, punere pe rod, casare şi defrişare a plantaţiilor perene, în cazul plantațiilor pomicole și respectiv Legea viei şi vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006);
• pentru defrişarea plantaţiilor multianuale – 10 000 lei/ha.

Ghid_submăsura_1.2
Anexe submasura 1.2.D

 

Submăsura 1.3. Stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol convenţional

Subvenţia se acordă pentru procurarea de tractoare, combine, alte maşini şi utilaje agricole, cu anul producerii nu mai mic de doi ani precedenți celui de subvenționare, achiziţionate, începând cu 1 noiembrie al anului precedent, de la furnizori/distribuitori din ţară, sau importată direct de către producătorul agricol.
Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie în proporţie de 25% din cost (per unitate), maxim 300 000 lei/beneficiar, cu excepţia combinelor autopropulsate de recoltare a strugurilor pentru care suma maximală va constitui 750 000 lei/beneficiar.

Ghid_submasura_1.3
Anexe submasura 1.3

 

Submăsura 1.4. Stimularea investiţiilor pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice

Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie din costul utilajului tehnologic nou, achitat integral, destinat dotării şi modernizării fermelor zootehnice, inclusiv construcţia/reconstrucţia fermelor zootehnice de bovine, ovine și caprine.
Valoarea sprijinului se calculează după cum urmează:
• pentru fermele zootehnice de bovine destinate creşterii şi întreţinerii bovinelor, şeptel de lapte – 50% din cost; maxim – 3 mil. lei/beneficiar;
• pentru fermele zootehnice de bovine destinate creşterii şi întreţinerii bovinelor, șeptel de carne – 30% din cost; maxim – 2 mil. lei;
• pentru fermele zootehnice apicole – 50% din cost; maxim – 500 000 lei;
• pentru fermele zootehnice de alte specii din domeniul agricol (inclusiv a materialelor de construcție şi lucrărilor de proiectare, pentru fermele zootehnice de ovine și caprine)- 30% din cost; maxim – 1,5 mil. lei.

Ghid_submăsura_1.4
Anexe submasura 1.4

 

Submăsura 1.5. Stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului genetic al acestora

Sprijinul este acordat pentru compensarea parţială a investiţiei la procurarea animalelor de prăsilă de la ferme de prăsilă, incluse în Nomenclatorul raselor, tipurilor şi crosurilor de animale, omologate (raionate) în din Republica Moldova, inclusiv din import, începând cu 1 noiembrie al anului precedent celui de subvenționare.
Valoarea subvenției se calculează:
• 50% pentru vaci primipare, junci şi juninci cu vârsta de cel puţin 12 luni, maxim 2,5 mil. lei/beneficiar;
• 30% pentru vieri cu vârsta de 4-8 luni şi scrofiţe neînsămânţate cu vârsta de 5-8 luni, maxim 500 000 lei/beneficiar;
• 50% pentru berbeci şi ţapi cu vârsta de 6-20 luni, maxim 200 000 lei/beneficiar;
• 50% pentru mioare şi căpriţe cu vârsta de 6-20 luni, maxim 500 000 lei/beneficiar;
• 50% pentru iepuri de casă de reproducţie, maxim 200 000 lei/beneficiar;
• 50% pentru mătci de albine cu vârsta de cel mult 3 luni, maxim 100 000 lei/beneficiar;
• 50% pentru roiuri de albine cu mătci cu vârsta de cel mult 3 luni, maxim 200 000 lei/beneficiar.
În cadrul prezentei măsuri se acordă subvenţii producătorilor agricoli pentru procurările anuale a unui efectiv minim de la:
3 – vaci/junci la fermele de bovine;
5 – scroafe/scrofiţe la fermele de porcine;
10 – oi/capre la fermele de ovine/caprine;
10 – iepuroaice la fermele de iepuri;
30 – mătci de albine/roiuri de albine.

Ghid_submăsura_1.5
Anexe submasura 1.5

 

Submăsura 1.7. Stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale şi instituţiile financiare nebancare

Sprijinul este acordat producătorilor agricoli, care au obţinut credite începând cu anul trei precedent de subvenționare de la băncile comerciale şi instituţiile financiare nebancare, înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, pentru achiziţionarea următoarelor bunuri şi servicii:
1) seminţe, material săditor şi sistem de suport;
2) combustibil și lubrifianți;
3) îngrăşăminte (minerale şi organice), inclusiv mijloace de protecţie a plantelor şi animalelor;
4) furaje;
5) module de seră, peliculă şi alte materiale pentru construcţia/reconstrucţia de sere, solarii şi tuneluri;
6) procurarea tehnicii şi utilajului agricol, echipamentului ce formează sisteme de irigare, echipamentelor antigrindină şi antiploaie;
7) procurarea utilajului tehnologic, materialelor de construcţie, pentru infrastructura fizică, utilării și renovării exploatației agricole;
8) procurarea animalelor de prăsilă;
9) construcția și dotarea tehnologică a pensiunilor agroturistice;
10) procurarea echipamentelor tehnologice şi a utilajelor în scopul dezvoltării infrastructurii postrecoltare şi prelucrare primară în localităţile rural.

Suma maximală a subvenţiei acordate unui beneficiar constituie 100 000 lei cu excepţia creditelor accesate prin intermediul proiectelor investiționale și programe de asistență externă în sectorul agricol și mediul rural, gestionate de unitățile de implementare, plafonul va constitui 150,0 mii lei. Pentru grupurile de producători (creditele accesate de grup) plafonul va constitui 300 mii lei.
Creditele revolving, leasing și overdraft nu sunt eligibile în cadrul prezentei submăsuri, indiferent de sursa lor. Pentru creditele destinate susținerii tinerilor, cu porţiune de grant, valoarea subvenției se va calcula din valoarea dobânzii achitate a creditul de bază fără porțiune de grant, ce urmează a fi rambursat.

Ghid_submăsura_1.7
Anexe submasura 1.7

 

Submăsura 1.7 A. Stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură

Mijloacele financiare prevăzute se utilizează la subvenţionarea primelor de asigurare a producătorilor agricoli, în baza contractelor de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură, care pot fi produse în anul în curs de subvenţionare, în conformitate cu Legea nr. 243-XV din 8 iulie 2004 şi în baza Listei riscurilor pentru a căror asigurare se subvenţionează, primele de asigurare în fitotehnie, horticultură, viticultură şi zootehnie şi Listei culturilor agricole şi a speciilor de animale şi păsări.
Cuantumul maxim al subvenţiei nu va depăşi plafonul de 300 000 lei pentru unul şi acelaşi producător agricol, iar pentru asigurarea plantaţiilor multianuale – cuantumul maxim nu va depăşi 400 000 mii lei.

Ghid_submăsura_1.7A
Anexe submasura 1.7 A