Măsura 2. Investiții în prelucrarea și comercializarea produselor agricole

 

SUBMĂSURA 1.6. Stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare
Sprijinul este acordat pentru compensarea parţială la procurarea cu achitare integrală a echipamentelor tehnologice şi utilajelor noi, inclusiv a materialelor de construcţie, începând cu anul doi precedent celui de subvenționare şi date în exploatare, începând cu 1 noiembrie al anului precedent celui de subvenționare, conform anexei nr. 7 la prezentul Regulament, destinate:
1) construcției depozitelor frigorifice de păstrare a fructelor, strugurilor şi legumelor, caselor de ambalare;
2) prelucrare primara/finită, procesare, uscare şi congelare a fructelor, strugurilor, legumelor şi cartofilor;
3) prelucrare primară/finită, uscare, condiţionare, depozitare, păstrare şi ambalare a cerealelor, oleaginoaselor, florii-soarelui şi soia;
4) prelucrare primară/finită, ambalare, refrigerare, congelare, procesare și păstrare, inclusiv analize, a cărnii, laptelui, mierii de albine.

În cadrul prezentei măsuri pot beneficia de subvenţii în condiţiile, solicitanţii care:

  • realizează investiția într-o localitate rurală;
  • deţin bază de producţie proprie, cel puţin 50% din capacitatea de păstrare/prelucrare eligibilă pentru subvenţionare.

Submăsura 1.6.1. Case de ambalare şi frigidere de păstrare a fructelor, strugurilor şi legumelor
Mărimea subvenţiei se calculează sub formă de compensaţie în valoare de 50%, dar nu mai mult de 3,0 mil. lei per beneficiar, cu excepţia grupurilor de producători, pentru care plafonul va constitui 4,5 mil.lei., din valoarea echipamentelor, utilajelor instalate şi materialelor de construcţie pentru investiţiile realizate în construcția de:
a) depozite frigorifice de păstrare a fructelor, strugurilor şi legumelor;
b) case de ambalare.

Submăsura 1.6.2. Procesare, uscare şi congelare a fructelor, strugurilor, legumelor şi cartofilor
Mărimea subvenţiei se calculează: 40% din valoarea echipamentelor şi utilajelor instalate, pentru prelucrarea primară/finită, procesarea, uscarea şi/sau congelarea fructelor, strugurilor, legumelor şi cartofilor, maxim 2 mil. lei/beneficiar cu excepţia grupurilor de producători, pentru care plafonul va constitui 4,5 mil.lei.

Submăsura 1.6.3. Prelucrare, uscare şi condiţionare a cerealelor, oleaginoaselor, florii-soarelui şi soia
Mărimea subvenţiei se calculează: 40% din valoarea echipamentelor şi utilajelor instalate la întreprinderile agricole, amplasate în localităţile rurale, pentru prelucrarea primară/finită, uscarea, condiţionarea, depozitarea, păstrarea şi ambalarea cerealelor, oleaginoaselor, florii-soarelui şi soia; maxim 1,5 mil. lei/ beneficiar.

Submăsura 1.6.4. Prelucrare primară, ambalare, refrigerare, congelare şi păstrare a cărnii, procesare, ambalare şi păstrare a laptelui, precum şi analizei mierii de albine
Mărimea subvenţiei se calculează:
50% din valoarea echipamentelor şi utilajelor destinate prelucrării primare/finite, ambalare, procesare şi păstrare a laptelui, mierii de albini, inclusiv utilajelor destinate analizei, precum şi prelucrării primare a cărnii (abatoare), maxim 2 mil. lei/beneficiar.
30% din valoarea echipamentelor şi utilajelor destinate prelucrării primare/finite, ambalare, refrigerare, congelare, procesare şi păstrare a cărnii; maxim 1 mil. lei.

Ghid_submăsura_1.6
Anexe submasura 1.6

SUBMĂSURA 1.8. Stimularea constituirii şi funcţionării grupurilor de producători agricol
Sprijinul financiar se calculează reieşind din valoarea producţiei comercializate anual de către grupul de producători, conform actelor confirmative, după cum urmează:
5% – în primul an de activitate;
4% – în al doilea an de activitate;
3% – în al treilea an de activitate;
2% – în al patrulea an de activitate;
1% – în al cincilea şi în următorii ani de activitate a grupului de producători.

Valoarea maximă a sprijinului financiar nu va depăşi suma de 1,5 mil. lei. În cazul produselor de origine vegetală, valoarea minimă a producţiei comercializate eligibilă pentru sprijin financiar este de 1,0 mil. lei. În cazul grupurilor de producători recunoscute în cursul primului lor an de activitate, sprijinul financiar poate fi solicitat în funcţie de activitatea economică realizată în ultimul semestru, pe baza dărilor de seamă prezentate pentru perioada respectivă, ținând cont de valoarea minimă a producţiei comercializate.

Ghid_submăsura_1.8
Anexe submasura 1.8

SUBMĂSURA 1.9. Stimularea activităţilor de promovare pe pieţele externe
Alocarea mijloacelor financiare pentru susţinerea producătorilor agricoli prin intermediul asociațiilor profesionale din domeniul agricol în participarea şi organizarea de expoziții, târguri, concursuri, cu profil agroalimentar, inclusiv în rețelele de comercializare pe piața externă, cu excepţia celor evenimente ce sunt susţinute de alte instituţii şi parteneri de dezvoltare, în scopul sporirii competitivității și promovării produselor agricole și agroalimentare autohtone, pentru:
1) compensarea cheltuielilor de participare şi organizare la expozițiile, târgurile, concursurile, cu profil agroalimentar, inclusiv în rețelele de comercializare pe piața externă:
a) cheltuielile de arendă a spațiului expozițional;
b) cheltuielile de construcție a standurilor de prezentare, bannerelor, panourilor;
c) costurile taxelor de participare;
d) costurile mostrelor utilizate în procesul de promovare;
e) achiziţionare de spaţiu mass media pentru diseminarea informaţiilor de promovare a produselor agricole și agroalimentare.
2) compensarea cheltuielilor pentru înregistrarea produselor cu indicație geografică protejată, denumire de origine a produselor și specialitate tradiţională garantată.
Mărimea sprijinului constituie 50% din costul cheltuielilor dar nu mai mult de:
• 100 000 lei/beneficiar, pentru participare în cadrul expoziţiilor, târgurilor, concursurilor, cu profil agroalimentar, organizate peste hotarele ţării;
30 000 lei pentru indicaţie geografică protejată, denumire de origine a produselor şi specialitate tradiţională garantată.

Ghid_submăsura_1.9
Anexe submasura 1.9