Măsura 4. Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii rurale

 

Submăsura 4 Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii rurale

Alocarea mijloacelor financiare pentru:

1) construcţia/reconstrucţia şi renovarea infrastructurii, aferentă exploataţiilor agricole, deţinute în proprietate, procurate, începând cu anul precedent celui de subvenționare şi date în exploatare, începând cu 1 noiembrie al anului precedent celui de subvenționare pentru:
a) construcția și reabilitarea drumurilor și podurilor de acces la exploatațiile agricole;
b) construcţia şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu gaz, apă şi sisteme de canalizare pentru exploataţiile agricole;
c) liniile şi echipamentul de alimentare cu energie electrică;
d) construcţia şi reabilitarea bazinelor de acumulare a apei pentru irigare, precum şi construcţiile hidrotehnice aferente acestora (diguri, sisteme de scurgere);
e) investițiilor efectuate în construcția sistemelor de producere a energiei regenerabile;

2) construcţia/ reconstrucţia şi renovarea pensiunilor agroturistice rurale, cu respectarea limitelor de cazare stabilite prin Normele metodologice și criteriile de clasificare a structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare și servire a mesei, în cadrul exploataţiilor agricole, deţinute în proprietate, procurarea de utilaje, echipamente şi instalaţii noi conexe activității de agroturism, începând cu anul doi precedent celui de subvenționare şi date în exploatare, începând cu 1 noiembrie al anului precedent celui de subvenționare:
a) construirea, modernizarea sau extinderea clădirilor operaţionale şi instalaţiilor aferente, reţele de utilităţi, construcții speciale pentru utilități, cu respectarea limitelor de cazare stabilite prin Normele metodologice și criteriile de clasificare a structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare și servire a mesei;
b) achiziţionarea de utilaje, echipamente şi instalaţii noi, echipament IT şi software pentru administrarea afacerii;
c) articole de mobilier pentru utilizare în cadrul afacerii, unelte şi dispozitive, inclusiv cele pentru protecţia împotriva incendiilor şi pentru protecţia muncii;
d) lucrări pentru pregătirea terenurilor aferente pensiunilor turistice, de recreere şi divertisment în zonele rurale (cuprinzând alei şi platforme, spaţii verzi, terenuri de sport şi piste, zone de campare, baruri-terase în aer liber).

3) crearea sau extinderea unităților meșteșugărești – ateliere de lucrare a lemnului, de confecționat obiecte artizanale, de confecționat ceramică, de croitorie, broderie, tricotaje, împletituri, de fierărie, de prelucrare a pieilor, papurei și răchitei şi altele:
a) construcția, modernizarea şi extinderea clădirilor operaționale şi a utilităților conexe unitarilor meșteșugărești;
b) achiziționarea de utilaje, echipamente şi instrumente noi specifice activităţilor meşteşugăreşti, incluzând echipamente şi dispozitive pentru utilităţi;
c) articole de mobilier, unelte şi dispozitive, inclusiv hardware şi produse software, pentru prelucrarea şi marketingul produselor meșteșugărești.

Mărimea sprijinului acordat se calculează în proporție de:

1) pentru construcţia si reabilitarea drumurilor si podurilor de acces:
50% din costul investiției realizate în construcția drumurilor și podurilor de acces la exploatațiile agricole, maxim 500 000 lei/beneficiar;
40% din costul investiției realizate în reconstrucția drumurilor și podurilor de acces la exploatațiile agricole, maxim 300 000 lei per/beneficiar;

2) pentru construcția și reabilitarea infrastructurii aferente exploatației agricole:
50% din costul investiției realizate în construcția sistemelor de alimentare cu gaz, apă şi sisteme de canalizare/sanitație; liniilor şi echipamentului de alimentare cu energie electrică, maxim 600 000 lei/beneficiar;
40% din costul investiției realizate în reabilitarea/renovarea sistemelor de alimentare cu gaz, apă şi sisteme de canalizare/sanitație; liniilor şi echipamentului de alimentare cu energie electrică pentru exploatațiile agricole, maxim 400 000 lei/beneficiar;

3) pentru construcţia si reconstrucţia bazinelor de acumulare a apei pentru irigare, precum şi construcţiilor hidrotehnice aferente acestora:
50% din costul investiţiei realizate în construcția bazinelor de acumulare a apei pentru irigare, precum şi construcțiilor hidrotehnice aferente acestora, maxim 500 000 lei/beneficiar;
40% din costul investiţiei realizate în reconstrucția/renovarea sistemelor de alimentare cu gaz, apă şi sisteme de canalizare; liniilor şi echipamentului de alimentare cu energie electrică pentru exploatațiile agricole, maxim 300 000 lei/beneficiar;

4) pentru utilajul, echipamentul și instalațiile de producere a energiei regenerabile:
50% din costul investiției eligibile subvenționării, maxim 800 000 mii lei/beneficiar;

5) construirea si modernizarea de pensiuni turistice rurale:
• 50% din costul investiţiei realizate eligibilă subvenţionării, maxim 1 mil. lei/beneficiar;

6) crearea sau extinderea unităţilor meşteşugăreşti:
50% din costul investiţiei realizate, maxim 30 000 lei/beneficiar.

Anexe:
Ghid_masura_4
Anexe masura 4